Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kapitel 6

Om slaver

6:1Alle som er under åg som slaver, skal vise deres egne herrer al respekt, som de er værdige til, for at Guds navn og læren ikke skal spottes. 6:2Men de som har troende herrer, må ikke ringeagte dem fordi de er brødre, men skal tjene dem bedre fordi de er troende og elskede som modtager deres gode gerning.

Om falsk lære

6:3Lær dette og forman! 6:4Hvis nogen underviser anderledes og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som stemmer med gudsfrygt, 6:4er han opblæst, skønt han intet forstår, men er syg efter diskussioner og stridigheder om ord, som skaber misundelse, strid, bagtalelse, mistænkeliggørelse, 6:5kontroverser hos mennesker som er ødelagte i tanker og berøvet sandheden fordi de mener at gudsfrygt er et middel til vinding.

Om gudsfrygt

6:6Ja gudsfrygt er en stor vinding sammen med selvbeherskelse, 6:7for vi har ikke bragt noget ind i verden, for det er tydeligt at vi heller ikke kan bringe noget derfra, 6:8men når vi har føde og klæder, skal vi være tilfreds med dette. 6:9Men de som vil være rige, falder i fristelse, i en fælde og i mange ufornuftige og skadelige lyster som styrter mennesker i ødelæggelse og undergang. 6:10For kærlighed til penge er roden til alt ondt, og den har nogle af jer stræbt efter og er vandret bort fra troen og har gennemboret sig selv med mange smerter.

Om troens gode strid

6:11Men du, Guds menneske, flygt fra dette og stræb efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og mildhed. 6:12Kæmp troens gode kamp, grib det evige liv som du blev kaldet til. Du har aflagt den gode bekendelse over for mange vidner. 6:13Jeg befaler dig over for Gud, som giver liv til alt, og over for Kristus Jesus, som har aflagt vidnesbyrd om den bekendelse for Pontius Pilatus, 6:14at du skal fastholde buddet uplettet og uangribeligt indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, 6:15han som vil vise sig i den rigtige tid
den salige og eneste hersker,
kongernes konge,
herrernes herre,
6:16den eneste som har udødelighed,
som bor i et utilnærmeligt lys,
som intet menneske har set eller kan se,
ham være ære og evig magt, amen.

Formaning til de rige

6:17Du skal befale de rige i den nuværende verden at de ikke skal være hovmodige eller sætte deres håb til den usikre rigdom, men til Gud som skænker os alt rigeligt til vores nydelse, 6:18at de skal gøre godt, være rige på gode gerninger, være gavmilde og dele med andre 6:19så de samler sig en skat som et godt fundament til den kommende tid for at de kan gribe det virkelige liv.

Advarsel mod falsk lære

6:20Timotheus, bevar det der er betroet dig, og vend dig bort fra den vanhellige og tomme snak og fra modsigelserne fra den falske erkendelse 6:21som nogle har bekendt sig til. De er kommet bort fra troen.
Nåden være med dig.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023