Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 1

1:19Dette er Johannes’ vidnesbyrd da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud for at de skulle spørge ham: »Hvem er du?« 1:20Da bekendte han og nægtede ikke; han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« 1:21De spurgte ham: »Hvad da? Er du Elias?« Han sagde: »Det er jeg ikke.« »Er du Profeten?« Og han svarede: »Nej.« 1:22Da sagde de til ham: »Hvem er du? For at vi kan give dem som har udsendt os, et svar; hvad siger du om dig selv?« 1:23Han sagde: »Jeg er en røst af en som råber i ørkenen: Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt.« 1:24De var udsendt fra farisæerne, 1:25og de spurgte ham: »Hvorfor døber du da, hvis du ikke er Kristus eller Elias eller Profeten?« 1:26Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står den I ikke kender, 1:27han som kommer efter mig, hvis skorem jeg ikke er værdig at løse.« 1:28Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.12.2021