Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 16

16:1Dette har jeg talt til jer for at I ikke skal falde fra. 16:2De skal udelukke jer af synagogerne, ja, den tid skal komme hvor enhver som slår jer ihjel, skal mene at han dyrker Gud. 16:3Og det skal de gøre fordi de hverken kender Faderen eller mig. 16:4Men dette har jeg talt til jer for at I, når timen kommer, skal huske at jeg har sagt jer det; men dette sagde jeg ikke til jer fra begyndelsen af fordi jeg var hos jer.
16:5Men nu går jeg til ham som sendte mig, og ingen af jer spørger mig: ›Hvor går du hen?‹ 16:6Men fordi jeg har sagt dette til jer, har sorgen fyldt jeres hjerte. 16:7Men jeg siger jer sandheden: Det er godt for jer at jeg går bort, for går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til jer; men går jeg bort, så vil jeg sende ham til jer. 16:8Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. 16:9Om synd: at de ikke tror på mig; 16:10om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; 16:11og om dom: at denne verdens fyrste er dømt. 16:12Jeg har endnu meget at sige jer; men I kan ikke bære det nu. 16:13Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde jer. 16:14Han skal herliggøre mig; for han skal tage af mit og forkynde for jer. 16:15Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde for jer.
16:16Om en kort tid ser I mig ikke længere, og atter om en kort tid skal I se mig.« 16:17Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er det han siger til os: Om en kort tid ser I mig ikke, og atter om en kort tid skal I se mig, og: Jeg går til Faderen?« 16:18De sagde altså: »Hvad er det han siger: Om en kort tid? Vi forstår ikke hvad han taler om.« 16:19Jesus vidste at de ville spørge ham, og han sagde til dem: »I spørger hinanden om det jeg sagde: Om en kort tid ser I mig ikke, og atter om en kort tid skal I se mig. 16:20Sandelig, sandelig, siger jeg jer: I skal græde og jamre, men verden skal glæde sig; I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. 16:21Når kvinden skal føde, sørger hun fordi hendes time er kommet; men når hun har født barnet, husker hun ikke længere sin trængsel af glæde over at et menneske er født til verden. 16:22Også I sørger jo nu, men jeg skal se jer igen, og jeres hjerte skal glædes, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. 16:23På den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg jer: hvis I beder Faderen om noget, skal han give jer det i mit navn. 16:24Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn; bed, og I skal få for at jeres glæde må blive fuldkommen. 16:25Dette har jeg sagt til jer i lignelser; der kommer en tid hvor jeg ikke mere skal tale til jer i lignelser, men frit ud forkynde jer om Faderen. 16:26Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer at jeg vil bede Faderen for jer; 16:27for Faderen selv elsker jer fordi I har elsket mig og troet at jeg er udgået fra Gud. 16:28Jeg udgik fra Faderen og er kommen til verden; jeg forlader verden igen og går til Faderen.«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 05.05.2021