Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 20

20:19Da det nu var aften den samme dag, den første dag i ugen, og dørene indtil dér hvor disciplene opholdt sig, var lukkede af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han sagde til dem: »Fred være med jer!« 20:20Og mens han sagde det, viste han dem både hænderne og siden. Så blev disciplene glade da de så Herren. 20:21Jesus sagde da atter til dem: »Fred være med jer! Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender også jeg jer.« 20:22Da han havde sagt dette, åndede han på dem idet han sagde til dem: »Modtag Helligånden! 20:23Hvis I tilgiver nogen deres synder, bliver de tilgivet, og hvis I afviser at tilgive nogen, bliver tilgivelsen afvist.« 20:24Men Thomas, hvilket betyder tvilling, en af de tolv, var ikke hos dem da Jesus kom. 20:25De andre disciple sagde da til ham: »Vi har set Herren.« Men han sagde til dem: »Hvis ikke jeg får set naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglehullerne og stikker min hånd i hans side, vil jeg ikke tro det.«
20:26Otte dage efter var hans disciple atter samlet og Thomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« 20:27Derefter sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, og se mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende!« 20:28Thomas svarede ham: »Min Herre og min Gud!« 20:29Jesus sagde til ham: »Fordi du har set mig, har du troet; salige er de som ikke har set og dog tror.«
20:30Også mange andre tegn gjorde Jesus for øjnene af sine disciple, som ikke er skrevet ned i denne bog. 20:31Men dette er skrevet for at I skal tro at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 31.03.2021