Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 14

14:22Judas (ikke Iskariot) sagde til ham: »Herre! Hvad skyldes det, at du vil åbenbare dig for os og ikke for verden?« 14:23Jesus svarede ham: »Hvis nogen elsker mig, holder han mit ord; og min Far skal elske ham, og vi vil komme til ham og tage bolig hos ham. 14:24Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.
14:25Disse ting har jeg talt til jer mens jeg var hos jer. 14:26Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt det som jeg har sagt jer. 14:27Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og vær ikke bange! 14:28I har hørt at jeg sagde til jer: Jeg går bort og kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over at jeg går til Faderen; for Faderen er større end jeg. 14:29Nu har jeg sagt jer det før det sker, for at I skal tro når det er sket. 14:30Herefter skal jeg ikke tale meget med jer; for denne verdens fyrste kommer, og han har slet intet i mig; 14:31men for at verden skal forstå at jeg elsker Faderen, og at jeg gør sådan som Faderen har befalet mig: så stå nu op, lad os gå herfra!«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2021