Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 6

6:1Derefter drog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias-søen. 6:2En stor skare fulgte ham fordi de så de tegn han gjorde på de syge. 6:3Men Jesus gik op på bjerget og satte sig der med sine disciple. 6:4Påsken, jødernes højtid, var nær. 6:5Da Jesus nu løftede blikket og så at en stor skare kom hen til ham, sagde han til Filip: »Hvor kan vi købe brød så alle disse kan få noget at spise?« 6:6Men dette sagde han for at prøve ham; for han vidste selv hvad han ville gøre. 6:7Filip svarede ham: »Brød for 200 denarer er ikke nok til at enhver kan få bare lidt.« 6:8En af hans disciple, Andreas, Simon Peters broder, sagde til ham: 6:9»Her er en lille dreng som har fem bygbrød og to småfisk; men hvad er det til så mange?« 6:10Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig ned.« Der var meget græs på stedet. Da satte mændene sig ned, omtrent 5.000 i alt. 6:11Så tog Jesus brødene og takkede og delte dem ud til dem der havde sat sig ned; ligeledes også af småfiskene, så meget de ville have. 6:12Men da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de tiloversblevne stykker sammen for at intet skal gå til spilde.« 6:13Da samlede de sammen og fyldte tolv kurve med det der var blevet tilovers af de fem bygbrød fra dem som havde fået mad. 6:14Da nu folkene så det tegn han havde gjort, sagde de: »Han er i sandhed profeten der skal komme til verden.« 6:15Da Jesus nu fornemmede at de ville komme og tage ham med magt for at gøre ham til konge, gik han atter op på bjerget, helt alene.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 03.03.2021