Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 16

16:23På den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg jer: hvis I beder Faderen om noget, skal han give jer det i mit navn. 16:24Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn; bed, og I skal få for at jeres glæde må blive fuldkommen. 16:25Dette har jeg sagt til jer i lignelser; der kommer en tid hvor jeg ikke mere skal tale til jer i lignelser, men frit ud forkynde jer om Faderen. 16:26Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer at jeg vil bede Faderen for jer; 16:27for Faderen selv elsker jer fordi I har elsket mig og troet at jeg er udgået fra Gud. 16:28Jeg udgik fra Faderen og er kommen til verden; jeg forlader verden igen og går til Faderen.«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 05.05.2021