Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 2

2:1Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa; og Jesu mor var med. 2:2Også Jesus og hans disciple var budt med til brylluppet. 2:3Da nu vinen slap op, siger Jesu mor til ham: »De har ikke mere vin.« 2:4Men Jesus siger til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Endnu er min time ikke kommet.« 2:5Hans mor siger til tjenerne: »Hvad som helst han siger til jer, det skal I gøre.« 2:6Men efter jødernes renselsesskik var der sat seks vandkar af sten frem, de rummede hver to til tre spande. 2:7Jesus siger til dem: »Fyld vandkarrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. 2:8Så siger han til dem: »Øs nu op og bring det til skafferen.« Og de bar det til ham. 2:9Men da skafferen smagte vandet som var blevet til vin, og ikke vidste hvorfra det kom, men tjenerne som havde øst vandet op, vidste det, kalder skafferen på brudgommen 2:10og siger til ham: »Ethvert menneske sætter først den gode vin frem, og når folk er blevet fulde, da den ringere; du har gemt den gode vin indtil nu.« 2:11Denne begyndelse på tegnene gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han åbenbarede sin herlighed; og hans disciple troede på ham.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.01.2022