Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 3

3:1Der var en mand af farisæerne, hans navn var Nikodemus, en af jødernes rådsherrer. 3:2Han kom til ham om natten og sagde til ham: »Rabbi! Vi ved at du er en lærer der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn du gør, medmindre Gud er med ham.« 3:3Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, medmindre nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige.« 3:4Nikodemus sagde til ham: »Hvorledes kan et menneske blive født når det er gammelt? Kan det for anden gang komme ind i sin mors liv og blive født?« 3:5Jesus svarede: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, medmindre nogen bliver født af vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige. 3:6Hvad der er født af kødet, er kød; og hvad der er født af Ånden, er ånd. 3:7Du skal ikke undre dig over at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. 3:8Vinden blæser hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; således er enhver som er født af Ånden.« 3:9Nikodemus svarede ham: »Hvorledes kan disse ting ske?« 3:10Jesus svarede ham: »Du er Israels lærer og forstår ikke disse ting? 3:11Sandelig, sandelig, siger jeg dig: Vi taler om det vi ved, og vidner om det vi har set; og I tager ikke imod vores vidnesbyrd. 3:12Når jeg har talt med jer om de jordiske ting, og I ikke tror det, hvordan skal I da tro når jeg taler med jer om de himmelske? 3:13Ingen er steget op til himlen, undtagen han som steg ned fra himlen, Menneskesønnen. 3:14Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, således må Menneskesønnen ophøjes 3:15for at enhver som tror, skal have evigt liv i ham.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.05.2021