Den Frie Bibel

Profeten Hoseas, kapitel 3

Herren befaler Hoseas at tage en Horkvinde som Billede paa Folkets Utroskab, 1-2; hun skal indelukkes en Tid, hvorved Gud betegner, at han vel en rum Tid vil lade sit Folk blive ganske enlig og forladt, men omsider omvende det til sig og gøre vel imod det igen ved Messias, 3-5.

3:1Og Herren sagde til mig: Gak endnu hen, elsk en Kvinde, som elskes af sin Ven og dog bedriver Hor; ligesom Herren elsker Israels Børn, og disse dog vende sig til fremmede Guder og elske Rosinkager. 3:2Og jeg købte mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer Byg og en Lethek Byg.
3:3Og jeg sagde til hende: I mange Dage skal du sidde hen for mig, ikke skal du bedrive Hor og ikke tilhøre nogen Mand; saaledes vil ogsaa jeg holde mig over for dig. 3:4Thi i mange Dage skulle Israels Børn sidde hen uden Konge og uden Fyrste og uden Offer og uden Billedstøtte og uden præstelig Livkjortel og Husguder. 3:5Derefter skulle Israels Børn vende om og søge Herren, deres Gud, og David, deres Konge, og med Frygt skulle de komme til Herren og til hans gode Gaver i de sidste Dage.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.