Den Frie Bibel

Profeten Hoseas, kapitel 6

Israeliterne formane hverandre til Omvendelse og trøste sig ved Guds Naade, 1-3; dog klager Herren igen over deres Ubestandighed i det gode og over deres Haardnakkethed, Hykleri og Afguderi, 4-11.

6:1Kommer og lader os vende om til Herren; thi han har sønderrevet og vil læge os; har han slaget, vil han forbinde os. 6:2Han skal gøre os levende efter to Dage; paa den tredje Dag skal han oprejse os, at vi maa leve for hans Ansigt. 6:3Og vi ville kende, jage efter at kende Herren, som Morgenrøden er hans Opgang vis; og han skal komme til os som Regnen, som Sildigregnen, der væder Jorden.
6:4Hvad skal jeg gøre ved dig, Efraim? hvad skal jeg gøre ved dig, Juda? da eders Kærlighed er som en Sky om Morgenen og som Duggen, der aarle gaar bort. 6:5Derfor huggede jeg bort ved Profeterne, ihjelslog dem ved min Munds Taler; og Dommene over dig komme for Lyset. 6:6Thi jeg har Lyst til Miskundhed og ikke til Offer og til Gudskundskab mer end Brændofre. 6:7Men de have overtraadt Pagten ligesom Adam; der ere de blevne troløse imod mig. 6:8Gilead er en Misdæderstad, fuld af Blodspor. 6:9Som en Stimand lurer, saaledes og en Flok Præster; de myrde paa Vejen til Sikem, thi skændige Ting have de begaaet. 6:10I Israels Hus har jeg set gruelige Ting; der har Efraim bedrevet Hor, Israel er besmittet. 6:11Ogsaa Juda — over dig er bestemt en Høst, naar jeg omvender mit Folks Fangenskab.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.