Den Frie Bibel

Johannesevangeliet, kapitel 16

16:5Men nu går jeg til ham som sendte mig, og ingen af jer spørger mig: ›Hvor går du hen?‹ 16:6Men fordi jeg har sagt dette til jer, har sorgen fyldt jeres hjerte. 16:7Men jeg siger jer sandheden: Det er godt for jer at jeg går bort, for går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til jer; men går jeg bort, så vil jeg sende ham til jer. 16:8Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. 16:9Om synd: at de ikke tror på mig; 16:10om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; 16:11og om dom: at denne verdens fyrste er dømt. 16:12Jeg har endnu meget at sige jer; men I kan ikke bære det nu. 16:13Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde jer. 16:14Han skal herliggøre mig; for han skal tage af mit og forkynde for jer. 16:15Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde for jer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Vælg kapitel

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 05.05.2021