Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 1

1:26Men i den sjette måned blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, som hedder Nazaret, 1:27til en jomfru som var trolovet med en mand ved navn Josef, af Davids hus; og jomfruens navn var Maria. 1:28Englen kom ind til hende og sagde: »Vær hilset, du benådede, Herren er med dig!« 1:29Men hun blev forfærdet over de ord og spekulerede over hvad det var for en hilsen. 1:30Englen sagde til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde hos Gud. 1:31Se, du skal undfange og føde en søn, og du skal kalde ham Jesus. 1:32Han skal være stor og kaldes den Højestes søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans faders trone. 1:33Og han skal være konge over Jakobs hus for evigt, og der skal ikke være ende på hans kongedømme.« 1:34Men Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til, da jeg ikke har været sammen med nogen mand?« 1:35Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kaldes Guds Søn. 1:36Og se, Elisabeth din slægtning, hun har også undfanget en søn i sin alderdom, og hun som kaldes ufrugtbar, er nu i sjette måned. 1:37For intet er umuligt for Gud.« 1:38Men Maria sagde: »Se, jeg er Herrens tjenerinde; det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 10.03.2021