Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 24

Jesus åbenbares for de to på vejen til Emmaus

24:13Samme dag vandrede to af dem til en landsby som lå 60 stadier fra Jerusalem; den hed Emmaus. 24:14De talte sammen om alt det der var sket. 24:15Mens de talte sammen og diskuterede indbyrdes, kom Jesus selv hen og vandrede med dem. 24:16Men deres øjne blev holdt lukkede så de ikke kendte ham. 24:17Han sagde til dem: »Hvad er det I taler med hinanden om mens I vandrer?« De standsede bedrøvede, 24:18og en af dem, som hed Kleofas, sagde til ham: »Er du alene fremmed i Jerusalem og ved ikke hvad der er sket der i disse dage?« 24:19Han sagde til dem: »Hvilket?« De sagde til ham: »Det med Jesus fra Nazaret som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket; 24:20og hvordan ypperstepræsterne og vores rådsherrer har overgivet ham til dødsdom og korsfæstet ham. 24:21Vi havde håbet at han var den som skulle forløse Israel. Men med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skete. 24:22Men også nogle af vores kvinder har forfærdet os, for de kom tidligt ud til graven, 24:23og da de ikke fandt hans legeme, kom de og sagde at de havde set et syn af engle der sagde at han lever. 24:24Nogle af vores egne gik ud til graven, og de fandt det sådan som kvinderne havde sagt; men ham så de ikke.« 24:25Han sagde til dem: »Åh, I uforstandige og sene i hjertet til at tro på alt det som profeterne har talt! 24:26Måtte Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« 24:27Og idet han begyndte med Moses og alle profeterne, udlagde han for dem det som handlede om ham i alle skrifterne. 24:28De nærmede sig landsbyen de var på vej til; og han lod som om han ville gå videre. 24:29De bad ham indtrængende: »Bliv hos os; for det er ved at være aften, og dagen er snart forbi.« Og han gik ind for at blive hos dem. 24:30Da han havde sat sig til bords med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. 24:31Da blev deres øjne åbnet, og de kendte ham; og han blev usynlig for dem. 24:32Da sagde de til hinanden: »Brændte vores hjerte ikke i os mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« 24:33I samme time stod de op og vendte tilbage til Jerusalem hvor de fandt de elleve og dem der var med dem, forsamlet, 24:34og disse sagde: »Herren er virkelig opstået og set af Simon.« 24:35Og de fortalte hvad der var sket på vejen, og hvordan de genkendte ham da han brød brødet.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Claus Tøndering
Dato for denne version: 31.03.2021