Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 2

2:1Men det skete i de dage at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. 2:2(Denne første folketælling skete mens Kvirinius var statholder i Syrien.) 2:3Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 2:4Også Josef drog op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa til Davids by, som kaldes Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, 2:5for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var gravid. 2:6Men mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. 2:7Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 2:8I den samme egn var der hyrder som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 2:9Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed skinnede om dem, og de blev meget bange. 2:10Engelen sagde til dem: »Frygt ikke, for se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket. 2:11For i dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids by. 2:12Og dette skal I have som tegn: I skal finde et barn der er svøbt og ligger i en krybbe.« 2:13Og pludselig var der med engelen en himmelsk hærskare som priste Gud og sagde: 2:14»Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden i mennesker med velbehag!«
2:21Og da otte dage var gået så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af engelen før han blev undfanget i sin mors liv.
2:25Og se, der var en mand i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels trøst, og Helligånden var over ham. 2:26Det var blevet åbenbaret ham af Helligånden at han ikke skulle se døden, førend han havde set Herrens salvede. 2:27Og han kom, drevet af Ånden, til Helligdommen, og da forældrene bragte barnet Jesus ind for at gøre med ham som det var skik efter loven, 2:28tog han det i sine arme og lovpriste Gud og sagde: 2:29»Nu lader du din tjener gå bort, Herre, i fred efter dit ord. 2:30For mine øjne har set din frelse, 2:31som du har beredt for alle folkeslagene, 2:32et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.« 2:33Hans far og mor undrede sig over det der blev sagt om ham. 2:34Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, han er sat til fald og oprejsning for mange i Israel og til et tegn som modsiges, 2:35- ja, også din egen sjæl skal et sværd gennembore! – for at mange hjerters tanker skal komme frem i lyset.« 2:36Og der var Anna, en profetinde, Fanuels datter, af Ashers stamme; hun var højt oppe i årene, havde levet syv år med sin mand efter sin jomfrutid 2:37og var nu en enke på 84 år, og hun veg ikke fra Helligdommen hvor hun tjente med faste og bønner nat og dag. 2:38I samme stund trådte hun frem og priste Gud og talte om ham til alle som forventede Jerusalems forløsning.
2:39Da de havde fuldført det hele efter Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa til deres egen by Nazaret. 2:40Men det lille barn voksede og blev stærkt, fuld af visdom; og Guds nåde var over det.
2:41Hvert år rejste hans forældre til Jerusalem til påskefesten. 2:42Også da han var blevet tolv år gammel, drog de derop som det var sædvane ved festen, 2:43og da de havde tilendebragt dagene, blev drengen Jesus i Jerusalem da de drog hjem, og hans forældre opdagede det ikke. 2:44Men da de troede at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem, og de ledte efter ham blandt deres slægtninge og bekendte. 2:45Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem og ledte efter ham. 2:46Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt mellem lærerne og både hørte på dem og udspurgte dem. 2:47Men alle som hørte ham, undrede sig meget over hans forstand og svar. 2:48Da de så ham, blev de forfærdede; og hans mor sagde til ham: »Barn! Hvorfor gjorde du sådan imod os? Se, din far og jeg har fortvivlet ledt efter dig.« 2:49Han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Har I ikke vidst at jeg bør være hos min far?« 2:50Og de forstod ikke det han sagde til dem. 2:51Og han drog ned med dem og kom til Nazaret og var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. 2:52Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 11.01.2022