Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 15

15:1Men alle toldere og syndere holdt sig nær til ham for at høre ham, 15:2og både farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Denne mand tager imod syndere og spiser med dem.« 15:3Men han fortalte dem denne lignelse: 15:4»Hvem af jer som har 100 får og har mistet ét af dem, forlader ikke de 99 i ødemarken og går ud efter det han har mistet, indtil han finder det? 15:5Og når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde. 15:6Når han kommer hjem, sammenkalder han sine venner og naboer og siger til dem: ›Glæd jer med mig; for jeg har fundet det får jeg havde mistet.‹ 15:7Jeg siger jer: Således skal der være mere glæde i himlen over én synder som omvender sig, end over 99 retfærdige som ikke har brug for omvendelse. 15:8Eller hvilken kvinde som har ti drakmer og mister en drakme, tænder ikke lys og fejer huset og søger omhyggeligt indtil hun finder den? 15:9Og når hun har fundet den, sammenkalder hun sine veninder og nabokoner og siger: ›Glæd jer med mig; for jeg har fundet den drakme jeg havde mistet.‹ 15:10Således, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder som omvender sig.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 08.02.2022