Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 18

18:9Men til nogle som stolede på sig selv at de var retfærdige, og foragtede de andre, fortalte han denne lignelse: 18:10»To mænd gik op til helligdommen for at bede; den ene var en farisæer, og den anden en tolder. 18:11Farisæeren trådte frem og bad ved sig selv således: ›Gud! Jeg takker dig fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som denne tolder. 18:12Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af alt hvad jeg tjener.‹ 18:13Men tolderen stod langt borte og ville end ikke løfte øjnene mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: ›Gud, vær mig, synderen, nådig!‹ 18:14Jeg siger jer: Han gik retfærdiggjort hjem til sit hus i modsætning til den anden; for enhver som ophøjer sig selv, skal ydmyges; men den som ydmyger sig selv, skal ophøjes.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 21.03.2022