Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 14

14:1En gang da han kom ind i en af de øverste farisæeres hus på en sabbat for at deltage i et måltid, holdt de nøje øje med ham. 14:2Og se, en mand med vand i kroppen stod foran ham. 14:3Jesus tog til orde og sagde til de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« 14:4Men de tav. Han tog på ham og helbredte ham og lod ham gå. 14:5Han sagde til dem: »Hvem iblandt jer vil ikke straks, hvis hans søn eller okse falder i en brønd, trække dem op på sabbatsdagen?« 14:6Det kunne de ikke svare på.
14:7Men han fortalte en lignelse til de indbudte da han bemærkede hvordan de udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, og sagde til dem: 14:8»Når du bliver indbudt af nogen til bryllup, da skal du ikke sætte dig øverst til bords, for at ikke en fornemmere end du skulle være indbudt af ham, 14:9og han som indbød dig og ham, kommer og siger til dig: ›Giv ham plads,‹ og du da med skam kommer til at sidde nederst. 14:10Men når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste, for at når han som har indbudt dig, kommer, han da må sige til dig: ›Ven! Ryk højere op.‹ Da skal du blive æret over for alle dem der sidder til bords med dig. 14:11For enhver som ophøjer sig selv, vil blive ydmyget; og den som ydmyger sig selv, vil blive ophøjet.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 15.09.2021