Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 16

16:1Men han sagde også til disciplene: »Der var en rig mand som havde en godsforvalter, og denne blev beskyldt over for ham som en der øslede med hans ejendom. 16:2Han kaldte på ham og sagde til ham: ›Hvad er det jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være godsforvalter.‹ 16:3Men godsforvalteren sagde ved sig selv: ›Hvad skal jeg gøre når nu min herre tager forvaltningen fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. 16:4Nu ved jeg hvad jeg vil gøre for at de skal modtage mig i deres huse, når jeg bliver sat fra forvaltningen.‹ 16:5Han kaldte hver enkelt af sin herres skyldnere til sig og sagde til den første: ›Hvor meget skylder du min herre?‹ 16:6Han sagde: ›100 ankre olie.‹ Han sagde til ham: ›Tag dit gældsbrev, og sæt dig hurtigt ned og skriv 50!‹ 16:7Derefter sagde han til en anden: ›Men du, hvor meget skylder du?‹ Han sagde: ›100 mål hvede.‹ Han siger til ham: ›Tag dit gældsbrev og skriv 80!‹ 16:8Herren roste den uærlige godsforvalter fordi han havde handlet klogt; for denne verdens børn er klogere end lysets børn over for deres egen slægt. 16:9Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af uretfærdighedens mammon for at de, når det er forbi med den, må modtage jer i de evige boliger.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.02.2022