Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 2

2:1Men det skete i de dage at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. 2:2(Denne første folketælling skete mens Kvirinius var statholder i Syrien.) 2:3Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 2:4Også Josef drog op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa til Davids by, som kaldes Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, 2:5for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var gravid. 2:6Men mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. 2:7Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 2:8I den samme egn var der hyrder som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 2:9Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed skinnede om dem, og de blev meget bange. 2:10Engelen sagde til dem: »Frygt ikke, for se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket. 2:11For i dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids by. 2:12Og dette skal I have som tegn: I skal finde et barn der er svøbt og ligger i en krybbe.« 2:13Og pludselig var der med engelen en himmelsk hærskare som priste Gud og sagde: 2:14»Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden i mennesker med velbehag!«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 11.01.2022