Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 13

Kærlighedens Uundværlighed; om man havde de andre Gaver i rigeste Maal og udførte aandelige Storværker, men ikke havde Kærligheden, var man dog intet, 1-3. Kærlighedens Egenskaber, 4-7; Kærlighedens Uforgængelighed; medens de andre Gaver paa Grund af deres Mangelfuldhed ophøre, naar engang det fuldkomne indtræder, bliver Kærligheden med Troen og Haabet, og af disse tre er Kærligheden den største, 8-13.

13:1Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde. 13:2Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet. 13:3Og uddeler jeg alt, hvad jeg ejer, til de fattige og giver mit Legeme hen til at brændes, men ikke har Kærlighed, da gavner det mig intet.
13:4Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke, 13:5gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde; 13:6glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden; 13:7den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.
13:8Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske Gaver, de skulle forgaa, eller Tungetale, den skal ophøre, eller Kundskab, den skal forgaa; 13:9thi vi kende stykkevis og profetere stykkevis; 13:10men naar det fuldkomne kommer, da skal det stykkevise forgaa. 13:11Da jeg var Barn, talte jeg som et Barn, tænkte jeg som et Barn, dømte jeg som et Barn; efter at jeg er bleven Mand, har jeg aflagt det barnagtige. 13:12Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt. 13:13Saa bliver da Tro, Haab, Kærlighed, disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.