Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 10

10:23Idet han vendte sig mod disciplene, sagde han til dem alene: »Lykkelige er de øjne som ser det I ser. 10:24For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det I ser, og har ikke set det, og at høre det I hører, og har ikke hørt det.«
10:25En lovkyndig stod frem og satte ham på prøve og sagde: »Mester! Hvad skal jeg gøre for at jeg kan arve evigt liv?« 10:26Men han sagde til ham: »Hvad er der skrevet i loven, hvad læser du?« 10:27Han svarede ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.« 10:28Han sagde til ham: »Du svarede rigtigt; gør dette, så skal du leve.« 10:29Men han ville retfærdiggøre sig selv og sagde til Jesus: »Hvem er da min næste?« 10:30Jesus tog ordet og sagde: »En mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt blandt røvere, som trak tøjet af ham og slog ham, hvorefter de gik bort og lod ham ligge halvdød tilbage. 10:31Tilfældigvis gik en præst den samme vej ned, og da han så ham, gik han forbi på den anden side. 10:32Ligeledes også en levit; da han kom til stedet og så ham, gik han forbi på den anden side. 10:33Men en samaritaner som var på rejse, kom til ham, og da han så ham, fik han medlidenhed med ham. 10:34Han gik hen til ham, forbandt hans sår idet han hældte olie og vin på dem, løftede ham op på sit eget ridedyr og førte ham til et herberg hvor han plejede ham. 10:35Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: ›Plej ham! Og hvad du yderligere lægger ud, vil jeg betale dig tilbage når jeg kommer igen.‹ 10:36Hvem af disse tre synes du er blevet næste for ham der var faldet iblandt røverne?« 10:37Han sagde: »Han som øvede barmhjertighed imod ham.« Jesus sagde til ham: »Gå du hen og gør ligeså!«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 30.03.2022