Den Frie Bibel

Dommerbogen, kapitel 13

Israel synder mod og overlades i filistrenes magt; danitten Manoas ufrugtbare hustru får et løfte om at hun skal føde en søn som skal frelse Israel

13:1Israelitterne blev ved med at gøre hvad der var ondt i øjne, og gav dem i filistrenes magt i 40 år.
13:2Der var en danit fra Sor’a, han hed Manoa. Hans hustru kunne ikke få børn, så de var barnløse. 13:3 engel viste sig for kvinden og sagde til hende: »Hør her, du har ikke kunnet få nogen børn, men du skal blive gravid og føde en søn. 13:4Du skal vogte dig for at drikke vin eller øl,[a] Hebraisk šēxār blev oversat som »stærk drik« i 1871 og i GT1931, men der er utvivlsomt tale om en gæret drik, som øl, mjød eller lignende og du må ikke spise noget urent. 13:5For se, du skal blive gravid og føde en søn, og der må ikke komme en ragekniv på hans hoved, for drengen skal være en Guds nasiræer lige fra mors liv af, og han skal begynde at frelse Israel fra filistrenes magt.«

Den Guds engel som har talt med kvinden, viser sig også for manden og gentager sit løfte og sin belæring om barnets opvækst

13:6Da gik kvinden hen og fortalte sin mand: »Der kom en Guds mand til mig, og han så ud som en af Guds engle ser ud, virkelig frygtindgydende. Jeg spurgte ham ikke hvor han kom fra, og han fortalte mig ikke hvad han hed. 13:7Men han sagde til mig: Se, du skal blive gravid og føde en søn. Fra nu af må du ikke drikke vin eller øl og heller ikke spise noget urent, for drengen skal være en Guds nasiræer fra mors liv af og indtil sin dødsdag.«
13:8Da bad Manoa til : »Hør mig, Herre! Jeg beder dig, lad den Guds mand som du sendte, komme til os igen så han kan lære os hvad vi skal gøre med den dreng der skal fødes.«
13:9Gud hørte Manoas bøn, og Guds engel kom igen til kvinden mens hun var ude på marken, men hendes mand, Manoa, var ikke hos hende. 13:10Da skyndte kvinden sig at løbe hen til sin mand, og hun sagde til ham: »Se, den mand der kom til mig forleden, har vist sig for mig.«
13:11Da rejste Manoa sig og fulgte efter sin hustru. Han kom hen til manden og sagde til ham: »Er du ham som talte med denne kvinde?«
Han svarede: »Ja, det er jeg.«
13:12Manoa sagde: »Når nu det sker som du har sagt, hvilke regler skal der gælde drengen, og hvad skal hans opgave være?«[b]Hebraisk mišpaṭ-hannaʕar kan være retslige forskrifter og skikke, og ûmaʕᵃśēhû »hans gerning« kan referere til hans mission.
13:13 engel sagde til Manoa: »Kvinden skal holde sig fra alt det som jeg har sagt til hende. 13:14Hun skal ikke spise noget af det der laves på druer, og ikke drikke vin og andre stærke drikke og ikke spise noget urent. Alt det jeg har påbudt hende, skal hun overholde.«

Manoa ofrer, englen forsvinder; Manoa bliver bange, men kvinden trøster ham, Samson fødes

13:15Manoa sagde til engel: »Jeg beder dig, bliv her lidt længere, så vi kan tilberede et gedekid til dig.«
13:16Men engel svarede Manoa: »Hvis du holder på mig, vil jeg alligevel ikke spise din mad, men hvis du vil tilberede et brændoffer, så giv det til .« For Manoa vidste ikke at det var engel.
13:17Manoa sagde til engel. »Sig os hvad du hedder, så vi kan ære dig når det sker som du har sagt.«
13:18 engel sagde til ham: »Hvorfor spørger du om mit navn? Se, det er underfuldt.« 13:19Så tog Manoa et gedekid og et madoffer og ofrede det på klippen til , der udvirker undere, hvorpå Manoa og hans hustru ventede spændt. 13:20Da flammen fra alteret blusede op mod himlen, steg engel op i flammen. Manoa og hans hustru så det og knælede med panden mod jorden.13:21 engel viste sig ikke mere for Manoa og hans hustru. Da forstod Manoa at det var engel. 13:22Manoa sagde til sin hustru: »Vi skal helt bestemt dø, for vi har set Gud.«
13:23Men hans hustru sagde til ham: »Hvis havde villet slå os ihjel, havde han ikke taget imod vores brændoffer og madoffer og heller ikke ladet os se alt dette og samtidig ladet os høre sådanne ting.«
13:24Kvinden fødte en søn og kaldte ham Samson. Drengen voksede op, og velsignede ham. 13:25 Ånd begyndte at virke i ham i Dans lejr mellem Sor’a og Eshtaol.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen, Christian Højgaard
Dato for denne version: 10.03.2016