Den Frie Bibel

Dommerbogen, kapitel 3

Opremsning af de hedenske folk som var tilbage i Kana’an

3:1Følgende er de folk som lod blive boende. – Dette gjorde han for at kunne sætte de israelitter på prøve som ikke kendte til alle krigene mod kana’anæerne. 3:2Det var kun for at de generationer af israelitter som ikke tidligere havde kendt til krig, kunne blive undervist i krig. – 3:3Filistrenes fem fyrster og alle kana’anæerne og sidonierne og hivvitterne, som boede i Libanons bjergland fra Ba’al-Hermon-bjerget indtil Hamat.
3:4Med disse folkegrupper satte Israel på prøve, så det blev klart om de ville adlyde bud som han havde givet deres fædre gennem Moses.
3:5Og israelitterne boede midt iblandt kana’anæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne. 3:6De tog deres døtre til hustruer og gav deres døtre til deres sønner, og de dyrkede deres guder.
3:7Israelitterne handlede ondt i øjne og glemte deres Gud og dyrkede Ba’alerne og Astarterne.[a]Normalt opfattes vers 7 som indledningen til det efterfølgende. Samme problem findes i 2,6-7.

giver Israel i Kushan-Rishatajims magt i otte år; Otniel frelser dem

3:8Da blussede vrede op mod Israel, og han udleverede dem værgeløse til kong Kushan-Rishatajim af Aram-Naharajim[1]Dvs. Mesopotamien. 1. Mos. 24,10., og i otte år var israelitterne underlagt Kushan-Rishatajim.
3:9Da råbte israelitterne til , og sendte dem en frelser, der reddede dem. Det var Otniel, en søn af Kenaz, der var Kalebs yngre bror. 3:10 Ånd var over ham. Han var dommer i Israel og drog ud til krig, og gav kong Kushan-Rishatajim af Aram i hans magt, og han besejrede Kushan-Rishatajim.
3:11Så havde landet ro i 40 år; og Otniel, Kenaz’ søn, døde.

giver dem i Eglons magt i atten år; Ehud frelser dem

3:12Men israelitterne blev ved med at handle ondt i øjne, og gav kong Eglon af Moab øget styrke da han gik imod Israel, fordi de handlede ondt i øjne. 3:13Han samlede ammonitterne og amalekitterne; og han drog hen og slog Israel og indtog Palmestaden.
3:14I 18 år var israelitterne underlagt kong Eglon af Moab.
3:15Da råbte israelitterne til , og udpegede dem en frelser. Det var benjaminitten Ehud, Geras søn, som var venstrehåndet. Israelitterne sendte ham til kong Eglon af Moab med den årlige afgift.
3:16Ehud lavede sig et tveægget sværd som var en alen langt. Det spændte han fast under tøjet på sin højre hofte. 3:17Han afleverede afgiften til kong Eglon af Moab, som var en meget fed mand.
3:18Da han havde overbragt afgiften, sendte han de folk som havde båret afgiften, hjem. 3:19Men han vendte tilbage fra afgudsbillederne[b]happᵊsîlîm »afgudsbillederne« ved Gilgal viser måske at Josvas 12 sten (Jos 4) nu er afløst af baalsteler. ved Gilgal og lod sige: »Jeg har et hemmeligt budskab til dig, konge!«
»Stille!« sagde kongen, og alle som var hos ham, gik ud. 3:20Ehud kom ind til ham mens han sad alene i det kølige gemak oppe under taget.
»Jeg har Guds ord til dig,« sagde Ehud, og han rejste sig fra tronen. 3:21Med venstre hånd tog Ehud sværdet ved sin højre hofte og stødte det i kongens mave. 3:22Sværdhæftet fulgte efter klingen ind i maven, og fedtet lukkede sig om det, for han trak ikke sværdet ud, og afføringen flød ud. 3:23Så gik Ehud ud gennem forhallen, og han lukkede dørene til det kølige gemak efter sig og låste dem.
3:24Da han var gået ud, kom kongens tjenere ind, og de så at dørene til gemakket var lukket og låst. »Han har nok dårlig mave og er gået ind i kammeret ved siden af,« tænkte de. 3:25De ventede indtil de skammede sig, men han lukkede ikke dørene op. Så tog de nøglen og låste op, og se, da var deres herre faldet om og var død.
3:26Men Ehud undslap mens de ventede, og han gik forbi afgudsbillederne og undslap til Se’ira. 3:27Da han nåede dertil, blæste han i vædderhornet på Efraims Bjerge som signal til krig, og israelitterne drog med ham ned fra bjerget. Selv gik han i spidsen for dem og opildnede dem med ordene: 3:28»Følg efter mig, for har givet jer magten over jeres fjender moabitterne.« De fulgte ham ned og indtog moabitternes vadesteder over Jordan, og de lod ingen komme over.
3:29På kort tid slog de moabitterne, 10.000 store og stærke mænd; ikke en eneste undslap. 3:30Den dag bukkede moabitterne under for Israel, og landet havde ro i 80 år.

Shamgar frelser på samme måde Israel

3:31Efter ham kom Shamgar, Anats søn. Han slog 600 filistre med en oksedriverstav. Han frelste også Israel.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen, Christian Højgaard
Dato for denne version: 02.12.2016