Den Frie Bibel

Dommerbogen, kapitel 20

Israel samles i Mispa og rådslår over den onde gerning som mændene i Gibea har udført

20:1Da drog alle israelitterne ud, lige fra Dan til Be’ersheba og Gileads land, så menigheden kunne samles alle som én hos HERREN i Mispa. 20:2Lederne for hele folket, alle Israels stammer, stillede sig frem for Guds folks forsamling: 400.000 bevæbnede fodfolk.
20:3Og benjaminitterne hørte at israelitterne var draget op til Mispa.
Israelitterne sagde: »Fortæl os: Hvordan er denne onde handling sket?«
20:4Levitten, ham der havde været gift med den kvinde der var blevet myrdet, svarede da: »Jeg og min medhustru kom til Gibea, som hører til Benjamins stamme, for at overnatte der. 20:5Om natten gik mændene i Gibea sammen imod mig og omringede huset. De havde tænkt sig at slå mig ihjel, og de mishandlede min medhustru så slemt at hun er død. 20:6Da tog jeg min medhustru og skar hende op og sendte hendes lemmer ud til alle Israels arvelodder; for det er en skændselsgerning de her har udført i Israel. 20:7Alle I israelitter, tal nu om det og træf en beslutning!«

Israel ruster sig mod Benjamin, men anmoder dog først om at få udleveret de mænd som har begået den skændige handling, hvilket de ikke vil, men samler sig i stedet til krig

20:8Da gjorde hele folket sig rede og sagde: »Ingen skal gå til sit telt, og ingen skal gå hjem herfra. 20:9Men dette vil vi gøre mod Gibea: Vi vil drage mod byen efter at have kastet lod. 20:10Vi tager 10 mand for hver 100 af alle Israels stammer, og 100 af hver 1000, 1000 af hver 10.000, de skal hente forsyninger til folket så de kan tage til Gibea i Benjamin for at gengælde byen den skændselsgerning den har udført i Israel.«
20:11Så samlede alle Israels mænd sig og drog mod byen i samlet flok. 20:12Israels stammer sendte mænd til alle Benjamins slægter og lod sige: »Hvad er det for en ondskab der er begået iblandt jer? 20:13Udlever nu de ondsindede mænd i Gibea, så vi kan henrette dem og fjerne det onde fra Israel.«
Men benjaminitterne ville ikke høre på deres brødre, israelitterne. 20:14Benjaminitterne blev hentet fra byerne til Gibea for at drage i krig mod israelitterne. 20:15Den dag blev benjaminitterne fra byerne talt. Der var 26.000 bevæbnede mænd foruden indbyggerne i Gibea som blev optalt til 700 udvalgte mænd. 20:16Iblandt alle disse folk var der 700 udvalgte mænd som var venstrehåndede. Hver af dem kunne med deres stenslynge kaste og ramme plet hver gang. 20:17Men mændene af Israel, ud over dem af Benjamins stamme, blev talt til 400.000 sværdførende mænd. De var alle krigere.

Efter at have spurgt HERREN til råds drager de andre israelitter to gange mod Benjamin og bliver slået

20:18Så gjorde de sig klar og drog op til Guds hus med et spørgsmål til Gud. Israelitterne sagde: »Hvem skal drage op for os for at begynde krigen mod benjaminitterne?«
Og HERREN svarede: »Juda skal begynde.«
20:19Så gjorde israelitterne sig rede om morgenen, og de slog lejr tæt ved Gibea. 20:20Enhver mand af Israel gik i krig mod benjaminitterne, og enhver mand af Israel gik i stilling for at føre krig mod Gibea. 20:21Da gjorde benjaminitterne udfald fra Gibea, og samme dag slog de 22.000 af Israels mænd til jorden. 20:22Men Israels mænd mandede sig op og stillede sig atter op til slag det samme sted som de var gået i stilling den første dag.
20:23Israelitterne drog hen og græd for HERRENS ansigt indtil aften, og de spurgte HERREN til råds: »Skal vi blive ved med at drage i krig mod vore brødre benjaminitterne?«
HERREN sagde: »Drag op imod dem!«
20:24Israelitterne nærmede sig benjaminitterne på den anden dag. 20:25Benjaminitterne gjorde udfald fra Gibea mod dem på den anden dag, og de slog endnu 18.000 af israelitterne til jorden. Alle disse var bevæbnede mænd.

Israelitterne ydmyger sig for HERREN som lover dem sejr; de slår benjaminitterne og udrydder hele stammen, undtagen 600 mand

20:26Da drog alle israelitterne op, ja, hele folket, og kom til Guds hus og græd og blev dér for HERRENS ansigt. De fastede hele dagen indtil aften, og de ofrede brændofre og takofre for HERRENS ansigt. 20:27Israelitterne rådspurgte HERREN. På den tid var Guds pagts ark dér.
20:28Pinehas, en søn af Arons søn Eleasar, stod på den tid for hans ansigt og sagde: »Skal jeg blive ved med at drage i krig mod mine brødre benjaminitterne, eller skal jeg holde op?«
HERREN svarede: »Drag op, for i morgen vil jeg give ham i din magt.«
20:29Israel lagde nu en deling i baghold ved Gibea, 20:30og resten af israelitterne drog op mod benjaminitterne på den tredje dag, og de gik i stilling ved Gibea som de havde gjort to gange før. 20:31Da gjorde benjaminitterne udfald mod folket, de rykkede ud fra byen, og ligesom de to tidligere gange begyndte de at slå nogle af folket ned på åbent land langs vejene, hvoraf en løber op til Betel og en til Gibea, omkring tredive israelitter.
20:32Da sagde benjaminitterne: »Vi har besejret dem ligesom de første gange.«
Men israelitterne sagde: »Lad os flygte, så vi kan lokke dem væk fra byen ud på vejene.« 20:33Da gjorde alle israelitterne sig klar og gik i stilling i Ba’al-Tamar. Israelitterne fra bagholdet kom ud fra deres skjul ved Ma’re-Geba. 20:34Samtidig drog 10.000 mand, der var udvalgt blandt hele Israels folk, ud mod Gibea, og kampen blev hård. Byen vidste ikke at ulykken skulle ramme den. 20:35Så slog HERREN benjaminitterne for Israels ansigt, og den dag dræbte israelitterne 25.100 mænd af Benjamins stamme; de var alle var bevæbnede. 20:36Benjaminitterne indså nu at de var slået.
Israelitterne havde givet benjaminitterne plads fordi de stolede på det baghold de havde lagt ved Gibea. 20:37Mændene fra bagholdet skyndte sig frem og overfaldt Gibea. De drog ind og stak hele byen ned med sværdet.
20:38Israelitterne havde aftalt med mændene fra bagholdet at de skulle lade en høj røgsky stige op fra byen, 20:39og nu vendte israelitterne om. Benjaminitterne var begyndt at slå israelitterne ned, omkring 30 mand, for de sagde: »De er sandelig besejret for vores ansigt, ligesom i det første slag.«
20:40Da begyndte en høj røgsøjle at stige op fra byen, og benjaminitterne så bagud og opdagede at røg steg op mod himlen fra hele byen. 20:41Israelitterne vendte om, og benjaminitterne var forfærdede, for de indså at ulykken ville ramme dem. 20:42De flygtede for israelitterne ad vejen til ørkenen, men det lykkedes dem ikke at undslippe kampen, og midt imellem dem huggede mændene fra byerne dem ned. 20:43De omringede benjamitterne og forfulgte dem. Hvor de var faldet, trådte de dem under fode indtil de var øst for Gibea.
20:44Der faldt 18.000 benjaminitter; de var alle krigere. 20:45Da de vendte om og flygtede mod ørkenen til Rimmons klippe, slog israelitterne 5000 mand ude på vejene og forfulgte dem indtil Gideom, og de slog 2000 af dem. 20:46Den dag faldt der 25.000 bevæbnede mænd af Benjamins stamme. De var alle krigere. 20:47600 mænd vendte om og flygtede mod ørkenen til Rimmons klippe, og de blev på Rimmons klippe i fire måneder. 20:48Israelitterne vendte tilbage til benjaminitterne og slog dem ned med sværdet, både folket fra byerne og kvæget, ja, alt hvad der fandtes, og alle de byer der var, satte de ild på.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen, Christian Højgaard
Dato for denne version: 10.03.2016