Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 12

Maria og Aron knurre imod Mose, som er meget sagtmodig, 1-3; Herren straffer dem derfor; Maria bliver spedalsk, 4-10; Aron beder for hende til Mose, og Mose til Herren; Herren helbreder hende, saa hun efter syv Dage igen annammes i Lejren; herefter komme de til Paran, 11-16.

12:1Og Maria og Aron talede imod Mose for den morlandske Hustrus Skyld, som han havde taget; thi han havde taget en morlandsk Hustru. 12:2Og de sagde: Taler Herren ene og alene ved Mose? mon han ikke ogsaa taler ved os? og Herren hørte det. 12:3Men den Mand Mose var saare sagtmodig, fremfor alle Mennesker paa Jorderige.
12:4Og Herren sagde hastelig til Mose og til Aron og til Maria: Gaar ud, I tre, til Forsamlingens Paulun; og de tre gik ud. 12:5Da kom Herren ned i en Skystøtte og stod i Paulunets Dør; og han kaldte ad Aron og Maria, og de gik begge ud. 12:6Og han sagde: Kære, hører mine Ord: Dersom der er en Profet iblandt eder, giver jeg, Herren, mig tilkende for ham i Synet, i Drømmen taler jeg med ham. 12:7Ikke saa med min Tjener Mose; han er tro i mit ganske Hus. 12:8Jeg taler mundtlig med ham og synlig og ikke i mørk Tale, og han beskuer Herrens Lignelse; hvi frygtede I da ikke at tale imod min Tjener, imod Mose? 12:9Og Herrens Vrede optændtes imod dem, og han gik bort. 12:10Og Skyen veg bort fra Paulunet, og se, Maria var spedalsk som Sne; og Aron vendte sig til Maria, og se, hun var spedalsk.
12:11Og Aron sagde til Mose: Hør mig dog, min Herre, læg ikke den Synd paa os, i hvilken vi have gjort daarlig, og i hvilken vi have syndet. 12:12Kære, lad hende ikke være som en Død, hvis halve Kød, naar han kommer ud af sin Moders Liv, er fortæret. 12:13Da raabte Mose til Herren og sagde: Ak, Gud! helbred hende. 12:14Og Herren sagde til Mose: Om hendes Fader havde spyttet hende i hendes Ansigt, skulde hun da ikke skamme sig syv Dage? Lad hende blive udelukket fra Lejren syv Dage, og derefter maa hun optages. 12:15Og Maria blev udelukket fra Lejren syv Dage, og Folket rejste ikke, førend Maria blev optaget. 12:16Og derefter rejste Folket fra Hazeroth, og de lejrede sig i Ørken Paran.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.