Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 34

Herren underviser Mose om Kanaans Landemærke og Grænse, 1-15; og udnævner tolv Mænd, som skulle uddele det iblandt Israels Børn, 16-29.

34:1Og Herren talede til Mose og sagde: 34:2Byd Israels Børn, og du skal sige til dem: Naar I komme til Kanaans Land, da skal dette være det Land, som skal falde eder til Arv, nemlig Kanaans Land efter sine Grænser. 34:3Og den søndre Side skal være eder fra den Ørk Zin til Edom, og eders Landemærke skal være i Sønden fra Enden af Salthavet imod Østen. 34:4Og eders Landemærke skal gaa omkring hen Sønden om Opgangen til Akrabbim og gaa igennem til Zin, og dets Udgang skal være Sønden for Kades-Barnea, og det skal gaa ud til Hazar-Adar og gaa over til Azmon. 34:5Og Landemærket skal gaa omkring fra Azmon til Ægyptens Bæk, og Udgangen derpaa skal være til Havet. 34:6Og angaaende Landemærket imod Vesten, da skal det store Hav være eder Landemærke; dette skal være eders Landemærke imod Vesten. 34:7Og dette skal være eder Landemærket mod Norden: I skulle sætte Grænsen for eder fra det store Hav til Bjerget Hor. 34:8Fra Bjerget Hor skulle I sætte Grænsen hen imod Hamath, og Landemærkets Udgang skal være til Zedad. 34:9Og Landemærket skal gaa ud til Sifron, og dets Udgang skal være ved Hasar-Enan; dette skal være eders Landemærke imod Norden. 34:10Og I skulle maale eders Landemærke mod Østen fra Hasar-Enan til Sefam. 34:11Og Landemærket skal gaa ned fra Sefam til Ribla, Østen for Ain, og Landemærket skal gaa ned og berøre Siden af Kinnereths Hav imod Østen. 34:12Og Landemærket skal gaa ned til Jordanen, og dets Udgang skal være ved Salthavet; dette skal være eder Landet med sine Grænser trindt omkring. 34:13Og Mose bød Israels Børn og sagde: Dette er det Land, som I skulle tage eder til Arv ved Lodkastning, og som Herren befalede at give de ni Stammer og den halve Stamme; 34:14thi Rubeniternes Børns Stamme efter deres Fædrenehuse, og Gaditernes Børns Stamme efter deres Fædrenehuse, de have faaet, og Manasse halve Stamme, de have faaet deres Arv. 34:15De to Stammer og den halve Stamme, de have faaet deres Arv paa denne Side Jordanen lige for Jeriko, foran mod Østen.
34:16Og Herren talede til Mose og sagde: 34:17Disse ere Navnene paa de Mænd, som skulle dele Landet til Arv mellem eder: Eleasar, Præsten, og Josva, Nuns Søn. 34:18Og een Fyrste af hver Stamme skulle I tage til at dele Landet til Arv. 34:19Disse ere Navnene paa Mændene: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunne Søn; 34:20og af Simeons Børns Stamme Semuel, Ammihuds Søn; 34:21af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn; 34:22og af Dans Børns Stamme en Fyrste, Bukki, Jogli Søn; 34:23af Josefs Børn, af Manasse Børns Stamme, en Fyrste, Hanniel, Efods Søn; 34:24og af Efraims Børns Stamme en Fyrste, Kemuel, Siftans Søn; 34:25og af Sebulons Børns Stamme en Fyrste, Elizafan, Parnaks Søn; 34:26og af Isaskars Børns Stamme en Fyrste, Paltiel, Assans Søn; 34:27og af Asers Børns Stamme en Fyrste, Akihud, Selomi Søn; 34:28og af Nafthali Børns Stamme en Fyrste, Pedahel, Ammihuds Søn. 34:29Disse ere de, som Herren bød at dele Arven imellem Israels Børn, i Kanaans Land.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.