Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 2

Herren giver tydeligere Undervisning om, hvorledes Israels Børn skulle lejre sig i fire Lejre, nemlig Judas Lejr imod Øst, 1-9; Rubens mod Syd, 10-16; i Midten skulle Leviterne med Tabernaklet rejse, 17; Efraims Lejr skal være imod Vest, 18-24; Dans Lejr skal være imod Nord, 25-31; Slutning, 32-34.

2:1Og Herren talede til Mose og Aron og sagde: 2:2Israels Børn skulle lejre sig hver hos sit Banner, ved deres Fædrenehuses Tegn; lige overfor, trindt omkring Forsamlingens Paulun skulle de lejre sig. 2:3Og de, som skulle lejre sig foran mod Østen, ere: Judas Lejrs Banner efter deres Hære, og Judas Børns Fyrste, Nahesson, Amminadabs Søn, 2:4og hans Hær og de talte af dem, fire og halvfjerdsindstyve Tusinde og seks Hundrede. 2:5Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Isaskars Stamme og Isaskars Børns Fyrste, Nethaneel, Zuars Søn, 2:6og hans Hær og de talte af dem, fire og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 2:7Dernæst Sebulons Stamme og Sebulons Børns Fyrste, Eliab, Helons Søn, 2:8og hans Hær og de talte af dem, syv og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 2:9Alle de talte til Judas Lejr ere hundrede Tusinde og seks og firsindstyve Tusinde og fire Hundrede efter deres Hære; de skulle rejse i den første Afdeling.
2:10Rubens Lejrs Banner skal være mod Sønden efter deres Hære, og Rubens Børns Fyrste, Elizur, Sedeurs Søn, 2:11og hans Hær og de talte af dem, seks og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 2:12Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Simeons Stamme og Simeons Børns Fyrste, Skelumiel, Zurisaddai Søn, 2:13og hans Hær og de talte af dem, ni og halvtredsindstyve Tusinde og tre Hundrede. 2:14Og dernæst Gads Stamme og Gads Børns Fyrste, Eliasaf, Reuels Søn, 2:15og hans Hær og de talte af dem, fem og fyrretyve Tusinde og seks Hundrede og halvtredsindstyve. 2:16Alle de talte til Rubens Lejr ere hundrede Tusinde og eet og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede og halvtredsindstyve efter deres Hære; og de skulle rejse i den anden Afdeling.
2:17Og dernæst skal Forsamlingens Paulun rejse, Leviternes Lejr midt imellem Lejrene; eftersom de lejre sig, saa skulle de rejse, hver paa sit Sted, efter deres Bannere.
2:18Efraims Lejrs Banner efter deres Hære skal være mod Vesten og Efraims Børns Fyrste, Elisama, Ammihuds Søn, 2:19og hans Hær og de talte af dem, fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 2:20Og hos ham Manasse Stamme og Manasse Børns Fyrste, Gamliel, Pedazurs Søn, 2:21og hans Hær og de talte af dem, to og tredive Tusinde og to Hundrede. 2:22Og dernæst Benjamins Stamme og Benjamins Børns Fyrste, Abidan, Gideoni Søn, 2:23og hans Hær og de talte af dem, fem og tredive Tusinde og fire Hundrede. 2:24Alle de talte til Efraims Lejr ere hundrede Tusinde og otte Tusinde og Hundrede efter deres Hære; og de skulle rejse i den tredje Afdeling.
2:25Dans Lejrs Banner skal være mod Norden, efter deres Hære og Dans Børns Fyrste, Ahieser, Ammisaddai Søn, 2:26og hans Hær og de talte af dem, to og tresindstyve Tusinde og syv Hundrede. 2:27Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Asers Stamme og Asers Børns Fyrste, Pagiel, Okrans Søn, 2:28og hans Hær og de talte af dem, eet og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 2:29Og Nafthali Stamme og Nafthali Børns Fyrste, Ahira, Enans Søn, 2:30og hans Hær og de talte af dem, tre og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 2:31Alle de talte til Dans Lejr ere hundrede Tusinde og syv og halvtredsindstyve Tusinde og seks Hundrede; de skulle rejse i den sidste Afdeling efter deres Bannere.
2:32Disse ere de talte af Israels Børn efter deres Fædrenehus; alle de talte i Lejrene, efter deres Hære, vare seks Hundrede Tusinde og tre Tusinde og fem Hundrede og halvtredsindstyve. 2:33Men Leviterne bleve ikke talte midt iblandt Israels Børn, som Herren havde befalet Mose. 2:34Og Israels Børn gjorde det; ganske som Herren havde befalet Mose, saaledes lejrede de sig, efter deres Bannere, og saaledes rejste de, hver efter sine Slægter efter deres Fædrenehus.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.