Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 7

De tolv Israels Fyrster ofre seks Vogne og tolv Øksne til Tabernaklets Tjeneste, og de gives til Gersons og Merari Børn, 1-9; siden ofre de andre Gaver til Alterets Indvielse, hver paa sin Dag, 10-83; Summen paa alle disse Gaver, 84-88; hvorledes Gud taler med Mose fra Naadestolen, 89.

7:1Og det skete paa den Dag, der Mose var færdig med at oprejse Tabernaklet og salvede det og helligede det og alt Redskabet dertil og Alteret og alt Redskabet dertil og salvede dem og helligede dem, 7:2da ofrede Israels Fyrster, som vare Øverster for deres Fædrenehuse, de, som vare Stammernes Fyrster, de, som forestode de talte. 7:3Og de førte deres Offer frem for Herrens Ansigt: Seks bedækkede Vogne og tolv Øksne, en Vogn for to Fyrster og en Okse for hver en, og de førte dem frem foran Tabernaklet. 7:4Og Herren talede til Mose og sagde: 7:5Tag disse af dem, at de kunne være til at gøre Tjeneste ved Forsamlingens Paulun, og du skal give dem til Leviterne, hver efter sin Tjenestes Beskaffenhed. 7:6Da tog Mose Vognene og Øksnene og gav dem til Leviterne. 7:7Han gav Gersons Børn to Vogne og fire Øksne efter deres Tjenestes Beskaffenhed. 7:8Og han gav Merari Børn fire Vogne og otte Øksne efter deres Tjenestes Beskaffenhed, under Tilsyn af Ithamar, Præsten Arons Søn. 7:9Men Kahaths Børn gav han ingen, fordi Tjenesten med de hellige Ting, som skulde bæres paa Skuldrene, paalaa dem.
7:10Og Fyrsterne ofrede til Alterets Indvielse, paa den Dag det blev salvet, ja, Fyrsterne ofrede deres Offer foran Alteret. 7:11Og Herren sagde til Mose: Lad een Fyrste hver Dag, ja, een Fyrste hver Dag ofre sit Offer til Alterets Indvielse. 7:12Og den, som ofrede sit Offer paa den første Dag, var Nahesson, Amminadabs Søn, Judas Stammes Fyrste. 7:13Og hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:14een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:15een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:16een Gedebuk til et Syndoffer; 7:17og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Nahessons, Amminadabs Søns, Offer. 7:18Paa den anden Dag ofrede Nethaneel, Zuars Søn, Isaskars Fyrste. 7:19Han ofrede sit Offer: Eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:20en Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:21een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:22een Gedebuk til et Syndoffer; 7:23og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Nethaneels, Zuars Søns, Offer. 7:24Paa den tredje Dag ofrede Sebulons Børns Fyrste, Eliab, Helons Søn. 7:25Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:26een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:27een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:28een Gedebuk til et Syndoffer; 7:29og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Eliabs, Helons Søns, Offer. 7:30Paa den fjerde Dag ofrede Rubens Børns Fyrste, Elizur, Sedeurs Søn. 7:31Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:32een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:33een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:34een Gedebuk til et Syndoffer; 7:35og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Elizurs, Sedeurs Søns, Offer. 7:36Paa den femte Dag ofrede Simeons Børns Fyrste, Selumiel, Zurisaddai Søn. 7:37Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:38een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:39een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:40een Gedebuk til et Syndoffer; 7:41og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Selumiels, Zurisaddai Søns, Offer. 7:42Paa den sjette Dag ofrede Gads Børns Fyrste, Eliasaf, Deuels Søn. 7:43Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:44een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:45een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:46een Gedebuk til et Syndoffer; 7:47og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Eliasafs, Deuels Søns, Offer. 7:48Paa den syvende Dag ofrede Efraims Børns Fyrste, Elisama, Ammihuds Søn. 7:49Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:50een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:51een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:52een Gedebuk til et Syndoffer; 7:53og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Elisamas, Ammihuds Søns, Offer. 7:54Paa den ottende Dag ofrede Manasse Børns Fyrste, Gamliel, Pedazurs Søn. 7:55Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:56een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:57een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:58een Gedebuk til et Syndoffer; 7:59og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Gamliels, Pedazurs Søns, Offer. 7:60Paa den niende Dag ofrede Benjamins Børns Fyrste, Abidan, Gideoni Søn. 7:61Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:62een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:63een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:64een Gedebuk til et Syndoffer; 7:65og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Abidans, Gideoni Søns, Offer. 7:66Paa den tiende Dag ofrede Dans Børns Fyrste, Ahieser, Ammisaddai Søn. 7:67Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:68een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:69een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:70een Gedebuk til et Syndoffer; 7:71og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Ahiesers, Ammisaddai Søns, Offer. 7:72Paa den ellevte Dag ofrede Asers Børns Fyrste, Pagiel, Okrans Søn. 7:73Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:74een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:75een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:76een Gedebuk til et Syndoffer; 7:77og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Pagiels, Okrans Søns, Offer. 7:78Paa den tolvte Dag ofrede Nafthali Børns Fyrste, Ahira, Enans Søn. 7:79Hans Offer var eet Sølvfad, dets Vægt var hundrede og tredive Sekel, een Sølvskaal paa halvfjerdsindstyve Sekel efter Helligdommens Sekel; de vare begge fulde af Mel, blandet med Olie, til et Madoffer; 7:80een Røgelseskaal paa ti Sekel Guld, fuld af Røgelse; 7:81een ung Okse, een Væder, eet Lam, aargammelt, til et Brændoffer; 7:82een Gedebuk til et Syndoffer; 7:83og to Øksne, fem Vædre, fem Bukke, fem Lam, aargamle, til et Takoffer. Dette var Ahiras, Enans Søns, Offer.
7:84Dette er Alterets Indvielse af Israels Fyrster, paa den Dag det blev salvet: Tolv Sølvfade, tolv Sølvskaaler, tolv Guldrøgelseskaaler; 7:85hvert Fad var paa hundrede og tredive Sekel Sølv, og hver Skaal paa halvfjerdsindstyve Sekel, alt Sølvet af Karrene beløb sig til to Tusinde og fire Hundrede Sekel efter Helligdommens Sekel. 7:86Tolv Guldrøgelseskaaler, fulde af Røgelse, hver Røgelseskaal paa ti Sekel efter Helligdommens Sekel; alt Guldet af de Røgelseskaaler beløb sig til hundrede og tyve Sekel. 7:87Alt stort Kvæg til Brændofret var tolv Okser, tolv Vædre, tolv Lam, aargamle, og deres Madoffer, og tolv Gedebukke til Syndoffer. 7:88Og alt stort Kvæg til Takofret var fire og tyve Okser, tresindstyve Vædre, tresindstyve Bukke, tresindstyve Lam, aargamle. Dette er Alterets Indvielse, efter at det var salvet.
7:89Og naar Mose kom til Forsamlingens Paulun for at tale med ham, da hørte han Røsten tale til sig ovenfra Naadestolen, som var paa Vidnesbyrdets Ark, midt ud fra de to Keruber; og han talede til ham.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.