Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 1

Første dag

1:1I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 1:2Jorden var dengang gold og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandet. 1:3Så sagde Gud: »Lad der blive lys;« og der blev lys. 1:4Gud så at lyset var godt, og Gud adskilte lyset fra mørket. 1:5Gud kaldte lyset »dag«, og mørket kaldte han »nat«. Og det blev aften, og det blev morgen, den første dag.

Anden dag

1:6Gud sagde: »Lad der komme en hvælving midt i vandet, og lad den skille vand fra vand.« 1:7Gud skabte hvælvingen og skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen; og det blev sådan. 1:8Gud kaldte hvælvingen »himmel«. Og det blev aften, og det blev morgen, den anden dag.

Tredje dag

1:9Gud sagde: »Lad vandet under himlen samle sig på ét sted, og lad det tørre land komme til syne;« og det blev sådan. 1:10Gud kaldte det tørre land »jord«, og vandsamlingen kaldte han »hav«; og Gud så at det var godt. 1:11Gud sagde: »Lad jorden få græs, urter der bærer frø, og frugttræer som bærer frøholdig frugt,
til at spire frem på jorden; enhver efter sin slags« og det blev sådan. 1:12Jorden frembragte græs, urter der bærer frø efter deres slags, og træer som bærer frøholdig frugt
efter deres slags; og Gud så at det var godt. 1:13Og det blev aften, og det blev morgen, den tredje dag.

Fjerde dag

1:14Gud sagde: »Lad der blive lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat; de skal fungere som tegn og benyttes til at bestemme tider, dage og år. 1:15De skal fungere som lys på himmelhvælvingen til at lyse over jorden;« og det blev sådan. 1:16Gud lavede de to store lys – det store lys til at regere over dagen og det lille lys til at regere over natten – samt stjernerne. 1:17Gud satte dem på himmelhvælvingen til at lyse over jorden 1:18og til at regere over dagen og over natten og til at skille lyset fra mørket; og Gud så at det var godt. 1:19Og det blev aften, og det blev morgen, den fjerde dag.

Femte dag

1:20Gud sagde: »Lad vandet vrimle med en vrimmel af levende væsner, og lad fugle flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen.« 1:21Gud skabte de store havdyr og alle væsener som lever og kryber, og som vrimler i havet, efter deres slags, og han skabte alle vingede fugle efter deres slags; og Gud så at det var godt. 1:22Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og fyld vandet i havet, og lad fuglene blive talrige på jorden.« 1:23Og det blev aften, og det blev morgen, den femte dag.

Sjette dag

1:24Gud sagde: »Lad jorden frembringe levende dyr efter deres slags – kvæg og kryb og vilde dyr på jorden efter deres slags;« og det blev sådan. 1:25Gud lavede de vilde dyr på jorden efter deres slags og kvæget efter deres slags og alle landjordens kryb efter deres slags; og Gud så at det var godt. 1:26Gud sagde: »Lad os lave mennesket i vores billede så det ligner os. De skal herske over havets fisk og himlens fugle og kvæget og hele jorden og alt kryb som kryber på jorden.« 1:27Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem. 1:28Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk og himlens fugle og alle vilde dyr som kryber på jorden.« 1:29Gud sagde: »Se, jeg giver jer alle urter som bærer frø, som er på hele jorden, og alle træer som bærer frøholdig frugt;
de skal være jeres mad. 1:30Til alle jordens vilde dyr og alle himlens fugle og alt der kryber på jorden – alt som har en levende sjæl – giver jeg alle slags grønne urter at æde;« og det blev sådan. 1:31Gud så alt det han havde gjort, og se, det var utroligt godt. Og det blev aften, og det blev morgen, den sjette dag.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Canu Højgaard
Dato for denne version: 12.06.2023