Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 7

Syndfloden

7:1HERREN sagde til Noa: »Gå ind i arken, du og hele dit hus; for dig har jeg fundet retfærdig over for mig i denne slægt. 7:2Af alle slags rene dyr skal du tage syv par, han og hun; men af de dyr som ikke er rene, ét par, han og hun; 7:3også af fuglene under himlen syv par, han og hun, for at holde deres afkom i live på hele jorden. 7:4For om endnu syv dage vil jeg lade det regne på jorden i 40 dage og 40 nætter og udslette alle de levende væsener jeg har lavet, fra jordens overflade.« 7:5Noa gjorde alt som HERREN befalede ham. 7:6Noa var 600 år gammel, da vandfloden kom over jorden. 7:7Noa gik med sine sønner og sin kone og sine svigerdøtre ind i arken væk fra vandfloden. 7:8Af de rene dyr og af de dyr som ikke er rene, og af fuglene og alt det som kryber på jorden, 7:9gik par efter par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa.
7:10På den syvende dag kom vandfloden over jorden. 7:11I det år Noa blev 600 år, i den anden måned, på den syttende dag i måneden, på den dag brast alle kilderne frem af urdybet, og himlens sluser åbnedes. 7:12Og det regnede på jorden i 40 dage og 40 nætter. 7:13Den selvsamme dag gik Noa og Sem og Kam og Jafet, Noas sønner, og Noas kone og hans sønners tre koner sammen ind i arken; 7:14de og alle vilde dyr efter deres slags og alt kvæg efter deres slags og alle kryb som kryber på jorden, efter deres slags, og alle fugle efter deres slags, alt det som kan flyve, alt det som har vinger. 7:15De gik ind i arken til Noa, par efter par af alt kød med livsånde. 7:16Og de som kom, kom han og hun af alle slags kød sådan som Gud havde befalet ham, og HERREN lukkede til efter ham. 7:17Da kom vandfloden over jorden i 40 dage; og vandet steg og løftede arken, så den hævede sig over jorden. 7:18Vandet vældede frem og steg meget på jorden, og arken flød oven på vandet. 7:19Og vandet oversvømmede nu jorden så meget at alle de høje bjerge under himlen blev dækket. 7:2015 alen over dem stod vandet så bjergene blev dækket. 7:21Så udåndede alt kød som rørte sig på jorden, fugle og kvæg og vilde dyr og al den vrimmel som vrimlede på jorden, og hvert menneske. 7:22Alt det som havde livsånde i sin næse, alt det som var på det tørre land, døde. 7:23Han udslettede alle levende væsener som var på jorden, både mennesker og dyr, kryb og himlens fugle; de blev udslettet fra jorden, og kun Noa var tilbage med dem der var sammen med ham i arken. 7:24Vandet oversvømmede jorden i 150 dage.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023