Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 11

Babelstårnet

11:1Hele jorden havde fælles sprog og ord. 11:2Det hændte at da de rejste mod øst, fandt de en slette i landet Sinear og slog sig ned der. 11:3Så sagde de til hinanden: »Kom nu, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde.« De brugte tegl som mursten og tjære som mørtel. 11:4De sagde: »Kom nu, lad os bygge en by og et tårn, og dets top skal nå til himlen, og lad os skabe os et navn for at vi ikke bliver spredt ud over hele jordens overflade.« 11:5Da steg HERREN ned for at se byen og tårnet som menneskebørnene byggede. 11:6HERREN sagde: »Se, de er ét folk, og de har alle ét sprog. Er dette hvad de begynder at gøre, så vil intet være umuligt for dem af det de planlægger at ville gøre. 11:7Kom nu, lad os stige ned og forvirre deres sprog sådan at de ikke forstår hinandens sprog11:8Og HERREN spredte dem derfra ud over hele jordens overflade, og de holdt op med at bygge byen. 11:9Derfor gav man den navnet Babel; for dér forvirrede HERREN hele jordens sprog, og derfra spredte HERREN dem ud over hele jordens overflade.

Sems slægt

11:10Dette er Sems slægtshistorie. Sem var 100 år gammel da han fik Arpakshad to år efter vandfloden. 11:11Sem levede, efter han havde fået Arpakshad, i 500 år, og han fik sønner og døtre. 11:12Da Arpakshad var 35 år, fik han Shela. 11:13Arpakshad levede, efter han havde fået Shela, i 403 år, og han fik sønner og døtre. 11:14Da Shela var 30 år, fik han Eber. 11:15Shela levede, efter han havde fået Eber, i 403 år, og han og fik sønner og døtre. 11:16Da Eber var 34 år, fik han Peleg. 11:17Eber levede, efter han havde fået Peleg, i 430 år, og han fik sønner og døtre. 11:18Da Peleg var 30 år fik han Re’u. 11:19Peleg levede, efter han havde fået Re’u, i 209 år, og han fik sønner og døtre. 11:20Da Re’u var 32 år, fik han Serug. 11:21Re’u levede, efter han havde fået Serug, i 207 år, og han fik sønner og døtre. 11:22Da Serug var 30 år, fik han Nakor. 11:23Serug levede, efter han havde fået Nakor, i 200 år, og han fik sønner og døtre. 11:24Da Nakor var 29 år, fik han Tera. 11:25Nakor levede, efter han havde fået Tera, i 119 år, og han fik sønner og døtre. 11:26Da Tera var 70 år, fik han Abram, Nakor og Haran.

Teras slægt

11:27Dette er Teras slægtshistorie. Tera fik Abram, Nakor og Haran; og Haran fik Lot. 11:28Haran døde i sin far Teras levetid i sit fædreland i Ur i Kaldæa. 11:29Abram og Nakor giftede sig; Abrams kone hed Saraj, og Nakors kone hed Milka, som var datter af Haran, far til Milka og Jiska. 11:30Saraj var ufrugtbar, hun havde ingen børn. 11:31Tera tog sin søn Abram og sin sønnesøn Lot, Harans søn, og sin svigerdatter Saraj, som var hans søn Abrams kone, og de rejste fra Ur i Kaldæa for at drage til landet Kana’an, og de kom til Karan og slog sig ned der. 11:32Tera blev 205 år, og Tera døde i Karan.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023