Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 4

Kain og Abel

4:1Mennesket lå med sin kone Eva; hun blev gravid og fødte Kain og sagde: »Jeg har fået en mand ved HERRENs hjælp.« 4:2Hun fødte igen, denne gang hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker. 4:3Efter noget tid skete det at Kain bragte et offer til HERREN af agerjordens frugt. 4:4Også Abel bragte et offer af sin hjords førstefødte og af deres fedtstykker; og HERREN anerkendte Abel og hans offer. 4:5Men Kain og hans offer anerkendte han ikke; da blev Kain meget vred, og han sænkede ansigtet mod jorden. 4:6HERREN sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor sænker du ansigtet mod jorden? 4:7Er det ikke sådan at hvis du gør godt, kan du løfte hovedet, men hvis du ikke gør godt, kryber synden for døren, og den begærer dig? Men du skal herske over den.«
4:8Kain talte til sin bror Abel; og det skete mens de var på marken at Kain rejste sig mod sin bror Abel og slog ham ihjel.
4:9HERREN sagde til Kain: »Hvor er din bror Abel?« Han svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg passe på min bror?« 4:10Han sagde: »Hvad har du gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 4:11Nu skal du være mere forbandet end agerjorden, som åbnede sit gab for at tage imod din brors blod af din hånd. 4:12Når du dyrker agerjorden, skal den ikke mere give dig sin kraft; hjemløs og omflakkende skal du være på jorden.« 4:13Da sagde Kain til HERREN: »Min skyld er større end jeg kan bære. 4:14Se, du har i dag drevet mig væk fra agerjorden; for dit ansigt må jeg skjule mig. Jeg bliver hjemløs og flakker om på jorden, og hvem som helst der finder mig, vil slå mig ihjel.« 4:15Men HERREN sagde til ham: »Nej. Den der slår Kain ihjel, på ham skal det hævnes syv gange!« Så satte HEREN et mærke på Kain for at ingen som fandt ham, skulle slå ham ihjel. 4:16Så gik Kain væk fra HERRENS ansigt og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.

Kains efterkommere

4:17Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Han byggede en by og gav byen navn efter sin søn, Enok. 4:18Enok blev far til Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metushael, og Metushael blev far til Lemek. 4:19Lemek tog sig to koner, den ene hed Ada og den anden Silla. 4:20Ada fødte Jabal; han blev far til dem som bor i telte og vogter kvæg. 4:21Hans bror hed Jubal; han blev far til alle dem der spiller på harpe og fløjte. 4:22Også Silla fødte, nemlig Tubal-Kain, som blev far til alle der smeder, alle der arbejder med kobber og jern. Tubal-Kains søster hed Na’ama. 4:23Lemek sagde til sine koner Ada og Silla:
»Hør mig,
I Lemeks koner,
lyt til mine ord!
Jeg har dræbt en mand for et sår;
en dreng for en skramme,
4:24for hævnes Kain syv gange, skal Lemek hævnes 77 gange.«

Adam får endnu en søn.

4:25Adam lå atter med sin kone, og hun fødte en søn og kaldte ham Set. »For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel.« 4:26Set fik også en søn, og han kaldte ham Enosh. På den tid begyndte man at påkalde HERRENS navn.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Canu Højgaard
Dato for denne version: 12.06.2023