Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 9

Gud velsigner Noa og hans sønner

9:1Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden! 9:2Frygt for jer og rædsel for jer skal være over alle jordens vilde dyr og over alle himlens fugle, over alt det som kryber på jorden, og over alle havets fisk; i jeres hænder skal de gives. 9:3Alt det som bevæger sig, som lever, skal være jer til føde; ligesom de grønne urter har jeg givet jer alt dette. 9:4Dog kød med dets liv, dets blod, må I ikke spise. 9:5Men for jeres livsblod vil jeg derimod kræve hævn, over ethvert dyr vil jeg kræve hævn for det; og over ethvert menneske – over en mand for hans næstes liv – vil jeg kræve hævn for menneskets liv.
9:6Den som udgyder menneskets blod,
ved mennesket skal hans blod udgydes;
for i Guds billede skabte han mennesket.
9:7Og I, bliv frugtbare
og talrige,
I skal vrimle på jorden
og blive talrige på den.«

Pagten med Noa

9:8Gud sagde til Noa og til hans sønner som var hos ham: 9:9»Og hvad mig angår, se, nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere 9:10og med hver levende sjæl som er hos jer, fuglene, kvæget og alle jordens vilde dyr hos jer, alle dem som gik ud af arken, alle jordens dyr. 9:11Jeg opretter min pagt med jer at intet kød skal nogensinde mere ødelægges af vandfloden, og der skal aldrig mere komme nogen vandflod for at ødelægge jorden.« 9:12Og Gud sagde: »Dette er et tegn på den pagt som jeg laver mellem mig og jer og hver levende sjæl som er hos jer, til evig tid. 9:13Jeg har sat min bue i skyen, og den skal være et pagtstegn mellem mig og jorden. 9:14Og det skal ske at når jeg bringer skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, 9:15da vil jeg huske på min pagt som er mellem mig og jer og enhver levende sjæl af alt kød, at vandene ikke mere skal blive til en flod der ødelægger alt kød. 9:16Når buen er i skyerne, vil jeg se den for at huske på den evige pagt mellem Gud og enhver levende sjæl af alt kød som er på jorden.« 9:17Og Gud sagde til Noa: »Dette skal være et tegn på den pagt som jeg har oprettet mellem mig og alt kød som er på jorden.«

Noas sønner

9:18Noas sønner, som gik ud af arken, var Sem og Kam og Jafet. (Kam var Kana’ans far). 9:19Disse tre var Noas sønner, og gennem dem blev hele jorden befolket.

Noa som vinbonde

9:20Men Noa var jordbruger og plantede den første vingård. 9:21Han drak af vinen og blev fuld og blottede sig i sit telt. 9:22Da Kam, Kana’ans far, så sin far nøgen, fortalte han det til begge sine brødre udenfor. 9:23Da tog Sem og Jafet et stykke tøj og lagde det over begges skuldre og gik baglæns ind og skjulte deres fars nøgenhed; deres ansigter var bortvendt så de ikke så deres far nøgen. 9:24Da Noa vågnede op af sin rus og fik at vide hvad hans yngste søn havde gjort mod ham, 9:25sagde han:
»Forbandet være Kana’an, han skal være slavernes slave for sine brødre!«
9:26Og han sagde:
»Lovet være HERREN, Sems Gud, og Kana’an skal være deres slave!
9:27Må Gud udbrede Jafet; han skal bo i Sems telte, og Kana’an skal være deres slave!« 9:28Efter vandfloden levede Noa 350 år. 9:29Noas levealder blev i alt 950 år; så døde han.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023