Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 14

Abrams sejr over fire konger

14:1På den tid var Amrafel konge over Sinear, Arjok konge over Ellasar, Kedorlaomer konge over Elam og Tid’al konge over Gojim. 14:2De førte krig mod Bera, Sodomas konge, og Birsha, Gomorras konge, Shin’ab, Admas konge, og Shem’eber, Sebojims konge, og kongen over Bela, det er Soar. 14:3Alle disse havde sluttet sig sammen i Siddims dal, det svarer til Salthavet. 14:4I tolv år havde de tjent Kedorlaomer, men i det trettende år gjorde de oprør. 14:5I det fjortende år kom Kedorlaomer og de konger som var med ham, og slog refaitterne i Ashterot-Karnajim, zuzitterne i Ham, emitterne på Kirjatajim-sletten 14:6og horitterne i deres bjergland Se’ir indtil El-Paran, som liger ved ørkenen. 14:7Derefter vendte de om og kom til En-Mishpat, det er Kadesh, og slog amalekitterne i hele deres land og amoritterne som boede i Haseson-Tamar. 14:8Da drog Sodomas konge ud sammen med Gomorras konge, Admas, Sebojims konge og kongen over Bela, det er Soar, og rustede sig til kamp mod dem i Siddim-dalen, 14:9imod Kedorlaomer, kongen over Elam, Tid’al, kongen over Gojim, Amrafel, kongen over Sinear, og Arjok, kongen over Ellasar, fire konger mod fem. 14:10Siddim-dalen var fuld af asfaltgruber, kongerne af Sodoma og Gomorra flygtede, og de faldt i dem; resten flygtede op i bjergene. 14:11De tog alle ejendele fra Sodoma og Gomorra og al deres mad og drog bort. 14:12De tog også Abrams nevø, Lot, og hans ejendele og drog bort; for han boede i Sodoma.
14:13Da kom en af dem der var undsluppet, og fortalte hebræeren Abram om det; han boede ved amoritten Mamres ege; denne var bror til Eshkol og Aner, og de var allierede med Abram. 14:14Da Abram hørte at hans slægtning var taget til fange, mønstrede han sine 318 våbendygtige mænd (folk der var født i hans hus) og forfulgte dem til Dan. 14:15Der delte han sine styrker imod dem om natten, slog dem og forfulgte dem til Hoba, som ligger til venstre for Damaskus. 14:16Så førte han alle ejendelene tilbage; også Lot, sin slægtning, og hans ejendele førte han tilbage, og desuden kvinderne og folket.

Abram velsignes af Melkisedek

14:17Kongen af Sodoma drog ud for at møde ham efter at han var kommet tilbage fra slaget mod Kedorlaomer og de konger som var med ham, i Shave-dalen, som kaldes Kongens Dal. 14:18Melkisedek, kongen af Salem, bragte brød og vin, han var præst for Gud den Højeste. 14:19Og han velsignede ham og sagde:
»Velsignet være Abram af Gud den Højeste,
ophavsmanden til himmel og jord,
14:20og velsignet være Gud den Højeste,
som overgav dine fjender i din magt.«
Og Abram gav ham tiende af alt. 14:21Kongen over Sodoma sagde til Abram: »Giv mig folket, og behold selv ejendelene.« 14:22Men Abram sagde til Sodomas konge: »Jeg løfter min hånd til HERREN, Gud den Højeste, ophavsmanden til himmel og jord: 14:23Ikke så meget som en tråd eller en sandalrem vil jeg tage af alt det som tilhører dig. Du skal ikke kunne sige: ›Jeg har gjort Abram rig.‹ 14:24Jeg skal ikke have noget, kun det som de unge mænd har fortæret, og den del der tilkommer de mænd der gik med mig, Aner, Eshkol og Mamre; de må tage deres del.«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023