Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 13

Abram og Lot kommer tilbage til Betel

13:1Abram drog op fra Egypten, han og hans kone og alt hvad han havde, og Lot sammen med ham, og de tog mod Negev. 13:2Abram var meget rig på kreaturer, sølv og guld. 13:3Han rejste fra Negev op til Betel til det sted hvor hans telt først havde stået, mellem Betel og Aj, 13:4til stedet for det alter, han havde bygget først, og dér påkaldte Abram HERRENS navn.

Abram og Lot skilles

13:5Men også Lot, som vandrede med Abram, havde får og kvæg og telte. 13:6Landet kunne ikke forsørge dem når de boede sammen, for de havde så mange ejendele at de ikke kunne bo sammen. 13:7Og der opstod strid mellem Abrams hyrder og Lots hyrder. Kana’anæerne og perizzitterne boede dengang i landet. 13:8Abram sagde til Lot: »Lad der nu ikke være strid mellem mig og dig, og mellem mine hyrder og dine, for vi er jo brødre. 13:9Ligger ikke hele landet åbent for dig? Lad os skilles; hvis du vil til venstre, så går jeg til højre, og hvis du vil til højre, går jeg til venstre.« 13:10Lot løftede blikket og så hele Jordansletten, og den var meget vandrig – det var før HERREN ødelagde Sodoma og Gomorra, dengang var den som HERRENS have, som Egyptens land – helt til Soar. 13:11Lot udvalgte sig hele Jordansletten, og Lot drog østpå, de skiltes ad. 13:12Abram boede i Kanaans land, og Lot boede mellem byerne på sletten og slog lejr ved Sodoma. 13:13Mændene i Sodoma var onde, og de syndede slemt mod HERREN.

Gud bekræfter sine løfter til Abram

13:14HERREN sagde til Abram, efter at Lot havde skilt sig fra ham: »Løft dit blik; og se fra det sted hvor du er, mod nord og syd og øst og vest. 13:15For hele det land du ser, det vil jeg give dig og dine efterkommere til evig tid. 13:16Jeg vil gøre dine efterkommere så mange som støvet på jorden, at hvis nogen kunne tælle støvet på jorden, så ville også dine efterkommere kunne tælles. 13:17Rejs dig, drag igennem landet i hele dets længde og hele dets bredde; for til dig vil jeg give det.« 13:18Så flyttede Abram lejr og rejste hen og boede ved Mamres ege, som er ved Hebron, og byggede dér et alter for HERREN.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023