Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 5

Adams slægtsbog

5:1Dette er Adams slægtsbog. Den dag Gud skabte Adam, gjorde han det så han lignede Gud. 5:2Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem navnet Menneske den dag de blev skabt. 5:3Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn der lignede ham, i sit billede. Han gav ham navnet Set. 5:4Adams levealder, efter han havde fået Set, var 800 år, og han fik sønner og døtre. 5:5I alt blev Adams levealder 930 år, Så døde han.
5:6Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh. 5:7Set levede, efter han havde fået Enosh, i 807 år, og han fik sønner og døtre. 5:8Sets levealder blev i alt 912 år. Så døde han.
5:9Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan. 5:10Enosh levede, efter han havde fået Kenan, i 815 år, og han fik sønner og døtre. 5:11Enosh’ levealder blev i alt 905 år. Så døde han.
5:12Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal’el. 5:13Kenan levede, efter han havde fået Mahalal’el, i 840 år, og han fik sønner og døtre. 5:14Kenans levealder blev i alt 910 år. Så døde han.
5:15Da Mahalal’el havde levet 65 år, fik han Jered. 5:16Mahalal’el levede, efter han havde fået Jered, i 830 år, og han fik sønner og døtre. 5:17Mahalal’els levealder blev i alt 895 år. Så døde han.
5:18Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok. 5:19Jered levede, efter han havde fået Enok, i 800 år, og han fik sønner og døtre. 5:20Jereds levealder blev i alt 962 år. Så døde han.
5:21Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. 5:22Enok vandrede med Gud, efter at han havde fået Metusalem, i 300 år, og han fik sønner og døtre. 5:23Enoks levealder blev i alt 365 år. 5:24Enok vandrede med Gud; så var han ikke mere, for Gud tog ham.
5:25Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek. 5:26Metusalem levede, efter han havde fået Lemek, i 782 år, og han fik sønner og døtre. 5:27Metusalems levealder blev i alt 969 år. Så døde han.
5:28Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn 5:29og kaldte ham Noa og sagde: »Han skal aflaste os fra vores arbejde og vores hænders slid på den agerjord, som HERREN har forbandet.« 5:30Lemek levede, efter han havde fået Noa, i 595 år, og han fik sønner og døtre. 5:31Lemeks levealder blev i alt 777 år. Så døde han.
5:32Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Canu Højgaard
Dato for denne version: 12.06.2023