Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 11

Paulus har i sinde at rose sig lidt, han er nemlig bange for, at korintherne skal lade sig forføre af de falske apostle, 1-6. Han minder om sin uegennyttige optræden, som han fortsat vil modvirke disse svigefulde arbejdere med, 7-15. Som en tåbe, men af nødvendigt hensyn til modstanderne, må han nu rose sig selv af sin afstamning, sin tjeneste og sine trængsler, 16-33.

11:1Gid I ville finde jer i en smule tåbelighed af mig! Det gør I gør jo dog nok. 11:2For jeg er ivrig for jer med Guds jalousi; jeg har jo forlovet jer med én mand for at stille en ren jomfru frem for Kristus. 11:3Men jeg er bange for, at ligesom slangen bedrog Eva ved sin snuhed, sådan skal jeres tanker blive fordærvet og miste det oprigtige sindelag over for Kristus. 11:4For hvis nogen kommer og prædiker en anden Jesus, som vi ikke prædikede, eller I får en anderledes ånd, som I ikke fik, eller et anderledes evangelium, som I ikke modtog, ville I finde jer pænt i det. 11:5For jeg mener ikke at stå tilbage i noget for de fremragende apostle. 11:6Selvom jeg er ulærd i talekunst, er jeg det dog ikke i kundskab; tværtimod har vi på enhver måde lagt den for dagen for jer i alle ting.
11:7Eller syndede jeg ved at fornedrede mig selv, for at I skulle ophøjes, idet jeg forkyndte Guds evangelium gratis for jer? 11:8Andre menigheder plyndrede jeg, idet jeg tog løn af dem for at tjene jer, og mens jeg var til stede hos jer og fik behov for noget, blev jeg ikke til byrde for nogen; 11:9for det, jeg manglede, hjalp brødrene mig med, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg ikke og vil jeg ikke ligge nogen af jer til last. 11:10Så vist som Kristi sandhed er i mig, skal denne ros ikke fratages mig i Akajas egne. 11:11Hvorfor? Mon fordi jeg ikke elsker jer? Gud ved det. 11:12Men hvad jeg gør, det vil jeg fortsat gøre, for at jeg kan fratage muligheden for dem, der søger en anledning til at vise sig som vores ligemænd i det, som de roser sig af. 11:13For sådan nogle er falske apostle, svigefulde arbejdere, der klæder sig ud som Kristi apostle. 11:14Og det er ikke noget under; for Satan selv skaber sig om til en lysets engel. 11:15Derfor er det ikke noget stort, hvis også hans tjenere tager sig ud som retfærdighedens tjenere; men deres endeligt skal være efter deres gerninger.
11:16Jeg siger igen: Ingen må anse mig for en tåbe; men hvis det skal være, så find jer endda i mig som en tåbe, for at også jeg kan rose mig en smule. 11:17Hvad jeg nu siger, siger jeg ikke efter Herrens sind, men som i tåbelighed, når jeg så tillidsfuldt roser mig. 11:18Eftersom mange roser sig med hensyn til kødet, vil også jeg rose mig. 11:19I finder jer jo gerne i tåberne, fordi I er kloge. 11:20I finder jer jo i det, hvis nogen gør jer til trælle, hvis nogen æder jer op, hvis nogen tager noget fra jer, hvis nogen ophøjer sig, hvis nogen slår jer i ansigtet. 11:21Med skamfuldhed siger jeg det, siden vi har været så svage; men hvad nogen end bryster sig af (jeg taler i tåbelighed), det bryster jeg mig også af. 11:22Er de hebræere? Det er jeg også. Er de israelitter? Det er jeg også. Er de Abrahams efterkommere? Det er jeg også. 11:23Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvid: Det er jeg endnu mere. Jeg har tålt langt flere besværligheder, fået langt flere slag, har tit været i fængsel, tit i dødsfare. 11:24Af jøder har jeg fem gange fået fyrre slag på nær ét. 11:25Tre gange er jeg blevet pisket, én gang stenet, tre gange har jeg lidt skibbrud, et døgn har jeg tilbragt på dybet; 11:26tit på rejser, i farer på floder, i farer iblandt røvere, i farer iblandt mit folk, i farer iblandt hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på havet, i farer iblandt falske brødre; 11:27i møje og besvær, tit i nattevågen, i sult og tørst, tit i faste, i kulde og uden tøj; 11:28dertil kommer alt det andet, jeg dagligt har liggende over mig, bekymringen for alle menighederne. 11:29Hvem er skrøbelig, uden at også jeg er det? Hvem bliver bragt til fald, uden at det brænder i mig? 11:30Hvis jeg skal rose mig, vil jeg rose mig af min magtesløshed. 11:31Gud og Herren Jesu Fader, der er højlovet i evighed, ved, at jeg ikke lyver. 11:32I Damaskus holdt Kong Aretas’ statholder damaskenernes by bevogtet for at fange mig; 11:33men igennem en luge blev jeg firet ned over muren i en kurv og undslap hans hænder.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.11.2018