Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 8

Indsamlingen til Jerusalem

8:1Brødre, vi vil fortælle jer om den Guds nåde som blev givet til Makedoniens menigheder, 8:2nemlig at deres glædes overflod og deres dybe fattigdom strømmede over i deres rigdom på gavmildhed under trængslens store prøvelse. 8:3For jeg vidner at de frivilligt gav efter evne, ja, over evne, 8:4for de bad os indtrængende om den nåde at måtte tage del i hjælpen til de hellige, 8:5og de gav ikke kun som vi havde håbet, men gav først sig selv til Herren og ved Guds vilje til os 8:6så at vi har bedt Titus om at afslutte indsamlingen af denne kærlighedsgave som han havde begyndt hos jer. 8:7Men ligesom I er rige på alt, på tro, tale, kundskab, al engagement og på kærligheden fra os blandt jer, må I da være rige på denne kærlighedsgave. 8:8Jeg siger det ikke som en befaling, men jeg vil prøve om jeres kærlighed er ægte ved hjælp af de andres engagement, 8:9for I kender vores Herre Jesu Kristi nåde, at han blev fattig for jeres skyld da han var rig for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. 8:10I dette udtaler jeg min mening, for dette er til gavn for jer som sidste år ikke alene var de første til at begynde indsamlingen, men også til at beslutte den, 8:11men bring den nu også til afslutning for at jeres villighed til at beslutte må være ligesom jeres villighed til at fuldføre hvad I har. 8:12For når villighed er til stede, så er den acceptabel i forhold til hvad man har, og ikke i forhold til hvad man ikke har. 8:13For det er ikke meningen at andre skal have det lettere, men I trængsel, men at der skal være lighed. 8:14I tiden nu må jeres overflod hjælpe deres mangel for at også deres overflod må hjælpe jeres mangel for at der må være lighed 15 ligesom der står skrevet: »Den som havde meget, havde ikke for meget, og den som havde lidt, havde ikke for lidt.«

Anbefaling af Titus

8:16Men tak til Gud som har givet det samme engagement for jer i Titus’ hjerte, 8:17for han har modtaget opfordringen, og da han var så ivrig, rejste han frivilligt til jer. 8:18Sammen med ham sender vi den bror som lovprises for sin tjeneste for evangeliet i alle menighederne, 8:19og ikke alene det, men han er også blevet valgt af menighederne som vores ledsager med denne gave som overbringes af os til Herrens ære og for at vise vores gode vilje, 8:20for vi vil undgå dette at nogen bagtaler os på grund af denne store gave, den som overbringes af os, 8:21For vi tænker på hvad der er godt, ikke kun i Herrens øjne, men også i menneskers. 8:22Sammen med dem sender vi vores broder, som vi ofte på mange måder har prøvet og fundet at han er dedikeret, men som nu er meget mere dedikeret på grund af sin store tillid til jer. 8:23Hvad Titus angår, så er han min partner og medarbejder hos jer, hvad angår vores brødre, er de menighedsudsendinge, Kristi ære. 8:24Vis derfor beviset på jeres kærlighed og vores stolthed over jer synligt for menighederne.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024