Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 9

Paulus er overbevist om korinthernes beredvillighed, 1-2; men for at hans rosende omtale af dem ikke skal blive gjort til skamme, sender han brødrene i forvejen, for at indsamlingen kan være færdig, når han selv kommer, 3-5. Han opfordrer til at give rigeligt og villigt; Gud er mægtig til at give evnen til det og gøre deres gerning frugtbar, 6-10. Denne indsamling vil også blive til Guds ære ved mange taksigelser for korinthernes sindelag og knytte et inderligt bånd imellem dem og modtagerne, 11-15.

9:1For om hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til jer; 9:2jeg kender jo jeres villighed, som jeg roser mig af jer for hos makedonerne, at nemlig Akaja allerede fra i fjor har været forberedt; og jeres iver inspirerede de fleste.
9:3Men jeg sender brødrene, for at vores ros over jer i dette stykke ikke skal vise sig tom, og for at I, som jeg sagde, må være forberedte, 9:4for at ikke, når der kommer makedonere med mig, og de finder jer uforberedte, vi (for ej at sige I) så skal blive til skamme med denne tillidsfuldhed. 9:5Derfor har jeg anset det for nødvendigt at opfordre brødrene til at gå i forvejen til jer og på forhånd bringe jeres tidligere lovede velsignelse til udførelse, for at den kan være forberedt som velsignelse og ikke som griskhed.
9:6Men altså: Den der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den der sår med velsignelser, skal også høste med velsignelser. 9:7Hver især skal gøre efter hvad han har sat sig for i sit hjerte, ikke tvært eller af tvang; for Gud elsker en glad giver. 9:8Men Gud er mægtig til at lade jer få al nåde rigeligt for at I i alting altid kan have tilstrækkeligt udkomme og have rigeligt til al god gerning, 9:9som der står skrevet: »Han spredte ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed varer ved til evig tid.« 9:10Men han der giver »sædemanden sæd og brød at spise,« han vil også give og mangfoldiggøre jeres sædekorn og give jeres retfærdigheds frugter vækst, 9:11så I bliver rige på alle måder til al gavmildhed, der igennem os virker taksigelse til Gud. 9:12At yde denne offertjenestes afhjælper nemlig ikke alene de helliges behov, men giver også et overskud ved manges taksigelser til Gud, 9:13når de ved det prøvede sind, som denne ydelse viser, priser Gud for lydigheden i jeres bekendelse til Kristi evangelium og for oprigtigheden i jeres fællesskab med dem og med alle, 9:14også ved deres bøn for jer, idet de længes efter jer på grund af Guds overvældende nåde imod jer. 9:15Gud ske tak for hans uudsigelige gave!
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 03.03.2021