Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 2

Tårebrevet

2:1For jeg havde selv besluttet at jeg ikke ville komme til jer igen og bedrøve jer. 2:2For hvis jeg bedrøver jer hvem er da den som gør mig glad bortset fra den som jeg har bedrøvet? 2:3Jeg skrev netop dette for at jeg ikke skulle blive bedrøvet af dem som burde gøre mig glad når jeg kom, fordi jeg med henblik på jer alle var overbevist om at min glæde er alles. 2:4For jeg skrev til jer i stor trængsel, i hjertets ængstelse og under mange tårer, for at I ikke skulle blive bedrøvede, men for at I skulle kende den kærlighed som jeg har i overflod til jer.
2:5Men hvis en har bedrøvet nogen, er det ikke mig han har bedrøvet, men til dels, for ikke at overdrive, jer alle. 2:6Det er nok for ham med denne straf fra de fleste 2:7så I tværtimod snarere skulle tilgive denne og trøste ham for at han ikke skal blive opslugt af en endnu større bedrøvelse. 2:9Derfor formaner jeg jer til at beslutte at vise ham kærlighed. 2:9Det var jo derfor jeg også skrev for at vide om I havde bestået prøven, og om I er lydige i alt. 2:10Og den I tilgiver noget, tilgiver jeg også, for hvad jeg har tilgivet – hvis jeg har noget at tilgive – har jeg tilgivet for jeres skyld for Kristi ansigt 2:11for at vi ikke skal bedrages af Satan, for vi er ikke uvidende om hans tanker.

I Kristi triumftog

2:12Da jeg kom til Troas for at forkynde evangeliet om Kristus, og døre var blevet åbnet for mig i Herren, 2:13havde jeg ikke ro i min ånd fordi jeg ikke fandt Titus, min bror, men jeg tog afsked med dem og rejste til Makedonien.
2:14Men tak til Gud som altid fører os i triumftog i Kristus, og som gennem os åbenbarer sin kundskab som en vellugt på ethvert sted. 2:15For vi er en Kristi vellugt for Gud blandt dem som frelses, og blandt dem som fortabes, 2:16for dem som fortabes, er vi en duft af død til død, men for dem som frelses, en duft af liv til liv. Hvem er kvalificeret til det? 2:17For vi er ikke som de mange der handler med Guds ord, men vi taler af rene motiver, ja, af Gud over for Gud i Kristus.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024