Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 5

5:1For vi ved at hvis vores jordiske hus, som er et telt, nedbrydes, har vi en bolig fra Gud, et evigt hus som ikke er bygget md hænder, i himlene. 5:2Ja, i dette telt sukker vi i længsel efter at iklædes vores bolig fra himlen, 5:3så sandt vi som afklædte, ikke vil blive fundet nøgne. 5:4For vi som er i dette telt, sukker tyngede fordi vi ikke vil afklædes, men iklædes for at det dødelige kan blive opslugt af livet. 5:5Han som har forberedt os til netop dette, er Gud som gav os Ånden som pant. 5:6Derfor er vi altid modige skønt vi ved at når vi har hjemme i denne krop, har vi ikke hjemme hos Herren, 5:7ja, vi vandrer i tro, ikke i skuen, 5:8og vi er modige, men vi vil hellere forlade denne krop og være hjemme hos Herren. 5:9Derfor sætter vi også en ære i at tjene ham, hvad enten vi er hjemme eller borte. 5:10For vi skal alle åbenbares foran Kristi domstol for at enhver kan få igen for det han har gjort i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Forsoningens tjeneste

5:11Da vi altså kender frygt for Herren, søger vi at overbevise mennesker, men for Gud er vi blevet åbenbaret, og jeg håber også, at vi er blevet åbenbaret for jeres samvittighed. 5:12Vi anbefaler os ikke igen over for jer, men giver jer anledning til at være stolte af os for at I kan have noget at være stolte af over for dem som er stolte af det ydre og ikke af hjertet. 5:13For var vi ude af os selv, var vi det for Gud, eller var vi beherskede, var vi det for jer. 5:14For Kristi kærlighed tvinger os, for vi har sluttet dette: Én er død i stedet for alle, altså er alle døde, 5:15og han døde i stedet for alle for at de som lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dem. 5:16Derfor kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt, og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så kender vi ham nu ikke mere rent menneskeligt. 5:17Derfor hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se, det er blevet nyt. 5:18Men alt er fra Gud som forsonede os med sig selv ved Kristus, og som gav os forsoningens tjeneste, 5:19for det var Gud i Kristus som forsonede verden med sig selv, og han tilregnede dem ikke deres fejltrin, og han satte ordet om forsoningen blandt os. 5:20Vi er da udsendinge i Kristi sted som om Gud formaner ved os. Vi beder i Kristi sted: Forson jer med Gud. 5:21Ham som ikke kendte synd, har han gjort til synd for os for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024