Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 6

Paulus taler fortsat om sin aposteltjeneste, særlig under de store besværligheder og kampe, 1-10. Med inderlige ord taler han til menighedens hjerte, 11-13, og formaner til ikke at have fællesskab med de vantro hedninger, men arbejde på menighedens renselse og fuldkomne helliggørelse, 14-18.

6:1Men som medarbejdere formaner vi også til, at I ikke forgæves må have modtaget Guds nåde; 6:2(han siger jo: »På en velbehagelig tid bønhørte jeg dig, og på en frelsens dag hjalp jeg dig.« Se, nu er det en velbehagelig tid, se, nu er det en frelsens dag;) 6:3og vi vækker ikke anstød i nogen ting, for at tjenesten ikke skal blive kritiseret; 6:4men i alting anbefaler vi som Guds tjenere os selv ved stor udholdenhed i trængsler, i nød, i angster, 6:5under slag, i fængsler, under oprør, under besværligheder, i nattevågen, i faste, 6:6ved renhed, ved kundskab, ved overbærenhed, ved velvillighed, ved Helligånden, ved oprigtig kærlighed, 6:7ved sandheds ord, ved Guds kraft, ved retfærdighedens våben både til angreb og forsvar; 6:8ved ære og vanære, ved dårligt rygte og godt rygte; som forførere og dog sandfærdige; 6:9som ukendte og dog velkendte; som døende, og se, vi lever; som de, der straffes, dog ikke til døde; 6:10som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gør mange rige; som de, der intet har, og dog ejer alt.
6:11Vores mund er åbnet over for jer, korinthere! Vores hjerte har udvidet sig. 6:12I har ikke snæver plads i os, men der er snæver plads i jeres hjerter. 6:13Men til gengæld (jeg taler som til mine børn), må I på samme måde også udvide jeres hjerter!
6:14Træk ikke i ulige åg med vantro; for hvad har retfærdighed at gøre med lovløshed? Eller hvad har lys til fælles med mørke? 6:15Hvad samklang er der mellem Kristus og Belial? Eller hvad delagtighed har en troende med en vantro? 6:16Hvordan stemmer Guds tempel overens med afguder? For vi er den levende Guds tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« 6:17»Gå derfor væk fra dem og udskil jer fra dem, siger Herren, og rør ikke noget urent; og jeg vil tage imod jer,« 6:18»og jeg vil være eders Far, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.03.2022