Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 6

Guds tjenere

6:1Men som hans medarbejdere formaner vi så det ikke er forgæves at I har modtaget Guds nåde, 6:2for han siger:
»Jeg har hørt dig i en gunstig tid,
og jeg har hjulpet dig på frelsens dag.«
Se, nu er det en gunstig tid, se, nu er det frelsens dag. 6:3I intet giver vi anledning til fald for at tjenesten ikke skal blive spottet, 6:4men i alt anbefaler vi os som Guds tjenere, ved stor udholdenhed, under trængsel, i nød, i angst, 6:5i pine, i fængsel, i uroligheder, under besvær, i søvnløse nætter, i sult, 6:6ved renhed, ved kundskab, ved tålmodighed, ved godhed, ved Helligånden, ved oprigtig kærlighed, 6:7ved sandhedens ord, ved Guds kraft, ved retfærdighedens våben til angreb og forsvar, 6:8ved ære og vanære, under dårligt rygte og godt rygte, som bedragere og sandfærdige, 6:9som ukendte og velkendte, som døende og se, vi lever, som tugtede, men ikke udleverede til døden, 6:10som bedrøvede, men altid glade, som fattige som gør mange rige, og som de der intet har, og som ejer alt.
6:11Vi har talt åbent til jer, korintere, vores hjerte er åbent, 6:12I har ikke snæver plads i os, men I har snæver plads i jeres hjerter, 6:13men som gengæld – jeg taler til jer som til mine børn – skal også I åbne jer.

Guds tempel

6:14Gå ikke i spænd{Ordret: »Træk ikke i ulige åg med«.} med vantro, for hvad har retfærdighed fælles med lovløshed, eller hvad har lys fælles med mørke? 6:15Og hvilken enighed er der mellem Kristus og Beliar, eller hvilken del har troende fælles med vantro? 6:16Hvilken overensstemmelse er der mellem Guds tempel og afguderne? For vi er den levende Guds tempel som Gud har sagt:
»Jeg vil bo og vandre blandt dem,
og jeg være deres Gud, og de skal være mit folk.
6:17Derfor, drag ud fra dem
og skil jer ud, siger Herren,
og rør ikke noget urent,
og jeg vil tage imod jer,
6:18og jeg være jeres far,
og I skal være mine sønner og døtre,
siger Herren den Almægtige«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024