Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 4

Denne den nye pagts tjeneste udfører Paulus frimodigt og redeligt ved sandhedens åbenbare forkyndelse for alle mennesker uden at have nogen skyld i de vantros forblindelse, idet han kun prædiker Kristus i overensstemmelse med den oplysning, han selv har fået del i, 1-6. Han taler om trængslerne og farerne under sin tjeneste, som Jesu kraft bliver åbenbaret igennem, 7-12, om sit vidnesbyrds kilde, fortrøstning og formål, 13-15, og den indre fornyelse under trængsler ved herlighedens håb, 16-18.

4:1Derfor, da vi har denne tjeneste efter den barmhjertighed, der er blevet os til del, så taber vi ikke modet; 4:2men vi har frasagt os de skammelige smugveje, så vi ikke går frem i snuhed, og heller ikke forfalsker Guds Ord, men ved afsløring af sandheden anbefaler os til alle menneskers samvittighed for Guds ansigt. 4:3Men selvom vores evangelium også er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, der fortabes, 4:4dem, som denne verdens gud har forblindet de vantros tanker i, for at lyset ikke skulle skinne fra evangeliet om Kristi herlighed, han, der er Guds billede. 4:5For det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som jeres tjenere for Jesu skyld. 4:6For Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vores hjerter for at bringe kundskaben om Guds Herlighed på Kristi ansigt for lyset.
4:7Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft må være Guds og ikke fra os, 4:8vi, der på alle måder bliver trængt, men ikke bliver stængt inde, er tvivlrådige, men ikke fortvivlede, 4:9forfulgte, men ikke forladte, slået ned, men ikke slået ihjel, 4:10idet vi altid går omkring med Jesu død i legemet, for at også Jesu liv må blive åbenbaret i vores legeme. 4:11For vi, der lever, overgives altid til død for Jesu skyld, for at også Jesu liv må blive åbenbaret i vores dødelige kød. 4:12Sådan er døden virksom i os, men livet i jer!
4:13Men eftersom vi har den samme troens ånd, som der står skrevet: »Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror også vi, og derfor taler vi også, 4:14idet vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også skal oprejse os med Jesus og fremstille os sammen med jer. 4:15For det sker alt sammen for jeres skyld, for at nåden må vokse ved at nå til flere, og til Guds ære forøge taksigelsen.
4:16Derfor taber vi ikke modet; men selvom vores ydre menneske også fortæres, fornyes dog vores indre dag for dag. 4:17For vores trængsel, der er kortvarig og let, virker for os over al måde og mål en evig vægt af herlighed, 4:18idet vi ikke ser på de synlige ting, men på de usynlige; for de synlige er timelige, men de usynlige er evige.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.11.2018