Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 3

Et Kristus-brev

3:1Begynder vi igen at anbefale os selv? Eller har vi som nogle brug for anbefalingsbreve til jer eller fra jer? 3:2I er vores brev, indskrevet i vores hjerter, som kendes og læses af alle mennesker, 3:3så det er åbenbart at I er Kristi brev som er leveret af os, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på kødtavler i hjerter.

Tjenesten for den nye pagt

3:4En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. 3:5Ikke fordi vi er kvalificerede i os selv til at tænke noget af os selv, men vores kvalifikation er fra Gud 3:6som har kvalificeret os til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavets, men Åndens, for bogstavet slår ihjel, men Ånden gør levende. 3:7Men når dødens tjeneste med bogstaver, som blev indhugget i sten, blev til i herlighed så israelliterne ikke kunne se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts herlighed som forsvandt, 3:8hvor meget mere vil så ikke Åndens tjeneste være i herlighed? 3:9For når tjenesten som fører til fordømmelse, havde sin herlighed, hvor meget mere rig på herlighed vil tjenesten som fører til retfærdighed, da være, 3:10for det herlige er i dette tilfælde ikke herligt på grund af den herlighed som er overvældende. 3:11For når det der forsvandt, trådte frem i herlighed, hvor meget mere vil det der bliver, da være i herlighed.
3:12Da vi har et sådant håb, går vi frem med stor frimodighed, 3:13og vi gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt for at israelitterne ikke skulle se enden på det der svandt. 3:14Men deres tanker er blevet forhærdede, for indtil dagen i dag forbliver det samme slør over oplæsningen af den gamle pagt uden at det tages bort, for det er i Kristus at det fjernes. 3:15Men indtil i dag ligger der et slør over deres hjerter når Moses oplæses, 3:16men når en vender om til Herren, tages sløret bort. 3:17Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, er der frihed. 3:18Men alle vi som med utildækket ansigt betragter Herrens herlighed som i et spejl, forvandles til det samme billede fra herlighed til herlighed, sådan som den kommer fra Åndens Herre.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024