Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 9

9:6Men altså: Den der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den der sår med velsignelser, skal også høste med velsignelser. 9:7Hver især skal gøre efter hvad han har sat sig for i sit hjerte, ikke tvært eller af tvang; for Gud elsker en glad giver. 9:8Men Gud er mægtig til at lade jer få al nåde rigeligt for at I i alting altid kan have tilstrækkeligt udkomme og have rigeligt til al god gerning, 9:9som der står skrevet: »Han spredte ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed varer ved til evig tid.« 9:10Men han der giver »sædemanden sæd og brød at spise,« han vil også give og mangfoldiggøre jeres sædekorn og give jeres retfærdigheds frugter vækst, 9:11så I bliver rige på alle måder til al gavmildhed, der igennem os virker taksigelse til Gud.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 03.03.2021