Den Frie Bibel

Profeten Esajas, kapitel 2

Esajas spaar om Hedningernes Omvendelse og om Kristi Riges herlige Tilstand i de sidste Tider, 1-5; og om de fleste Jøders Forkastelse for deres Vantros, Hovmodigheds og Afguderis Skyld, 6-9; formaner alle Mennesker til at frygte og ære Gud for hans høje Majestæts og Magts Skyld og forkynder Afgudstjenerne Rædsel og dyb Fornedrelse, 10-22.

2:1Dette er det Ord, som Esajas, Amoz’s Søn, saa om Juda og Jerusalem. 2:2Og det skal ske i de sidste Dage, at Herrens Hus’s Bjerg skal være grundfæstet oven paa Bjergene og ophøjet over Højene; og alle Hedninger skulle strømme til det. 2:3Og mange Folkeslag skulle komme og sige: Kommer, og lader os gaa op til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds Hus, at han maa lære os sine Veje, at vi maa vandre paa hans Stier; thi fra Zion skal udgaa Lov og Herrens Ord fra Jerusalem. 2:4Og han skal dømme imellem Hedningerne og holde Ret for mange Folkeslag, og de skulle omsmede deres Sværd til Hakker og deres Spyd til Haveknive; et Folk skal ikke løfte Sværd imod et andet, og de skulle ikke ydermere øve sig i Krig. 2:5Jakobs Hus! kommer, og lader os vandre i Herrens Lys! —
2:6Men du har forskudt dit Folk, Jakobs Hus; thi de have fuldt op af Østens Væsen og ere Tegnsudlæggere som Filisterne, og de have Behag i de fremmedes Børn. 2:7Og deres Land fyldtes med Sølv og Guld, og der er ingen Ende paa deres Liggendefæ; og deres Land fyldtes med Heste, og der er ingen Ende paa deres Vogne. 2:8Og deres Land fyldtes med Afguder; de tilbede deres Hænders Gerning, det, som deres Fingre have gjort. 2:9Derfor nedbøjes Mennesket og Manden fornedres, og du tilgive dem det ej! —
2:10Gak ind i Klippen og skjul dig i Støvet for Herrens Frygts Skyld og for hans Majestæts Herligheds Skyld. 2:11Et Menneskes stolte Øjne skulle ydmyges, og Mændenes Højhed skal nedbøjes; men Herren skal alene være høj paa den Dag. 2:12Thi den Herre Zebaoths Dag skal komme over hver hovmodig og høj og over hver ophøjet, at han skal fornedres, 2:13og over alle de høje og anselige Cedre paa Libanon og over alle Ege i Basan 2:14og over alle høje Bjerge og over alle anselige Høje 2:15og over hvert højt Taarn og over hver fast Mur 2:16og over alle Tharsis’s Skibe og over alt, hvad der er lysteligt at skue. 2:17Og Menneskets Højhed skal nedbøjes, og Mændenes Højhed skal fornedres; og Herren skal alene være høj paa den Dag. 2:18Og med Afguderne skal det være aldeles forbi. 2:19Og de skulle gaa ind i Klippers Huler og i Jordens Kuler for Herrens Frygts Skyld og for hans Majestæts Herligheds Skyld, naar han rejser sig for at forfærde Jorden. 2:20Paa den Dag skal Mennesket kaste sine Sølvafguder og sine Guldafguder, som de have gjort sig for at tilbede, bort til Muldvarpene og til Aftenbakkerne, 2:21for at ty ind i Klippernes Kløfter, i Fjeldenes Huler for Herrens Frygts Skyld og for hans Majestæts Herligheds Skyld, naar han rejser sig for at forfærde Jorden. 2:22Slaar ikke længer eders Lid til Mennesket, som har Aande i sin Næse; thi for hvad er vel han at agte?

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.