Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 11

11:32For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at han kunne forbarme sig over alle. 11:33Oh, dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme og uudgrundelige hans veje! 11:34For hvem har kendt Herrens sind? Eller hvem er blevet hans rådgiver? 11:35Eller hvem har givet ham først så at der skulle gives ham til gengæld? 11:36For af ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være ære i evighed! Amen.
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.05.2021