Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 14

Om svage og stærke i troen

14:1Tag imod den svage i troen. Sæt jer ikke til doms over hans meninger. 14:2Den ene tror at han kan spise alt, men den som er svag, spiser kun grønsager. 14:3Den der spiser, må ikke ringeagte den der ikke spiser, og den som ikke spiser, må ikke dømme den der spiser, for Gud har taget imod ham. 14:4Hvem er du som dømmer en andens tjener? Han står eller falder i forhold til sin egen herre, og han vil blive stående, for Herren har magt at holde ham stående. 14:5For den ene foretrækker en dag fremfor en anden, og den anden foretrækker alle dage. Enhver skal være helt overbevist i sine egne tanker. 14:6Den som lægger vægt på en dag, lægger vægt på den for Herren, og den som spiser, spiser for Herren, for han takker Gud, og den som ikke spiser, gør det for Herren og takker Gud. 14:7For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; 14:8for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Når vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. 14:9For derfor døde Kristus og blev levende, for at han skulle herske over både døde og levende. 14:10Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ringeagter du din bror? For alle vil blive ført frem for Guds domstol, 14:11for der står skrevet:
Så sandt jeg lever, siger Herren, skal hvert knæ bøje sig for mig,
og hver tunge skal bekende Gud.
14:12Altså, enhver af os skal stå til regnskab for sig selv over for Gud.

Advarsel om ikke at bringe en bror til fald

14:13Altså, lad os ikke mere dømme hinanden, men døm snarere dette at man ikke må vække anstød hos sin bror eller give anledning til fald. 14:14Jeg ved og er i Herren Jesus overbevist om at intet er urent i sig selv, men for den som betragter noget som urent, er det urent. 14:15For hvis din bror bedrøves ved det du spiser, vandrer du ikke mere i overensstemmelse med kærligheden. Ødelæg ikke ved din mad ham som Kristus er død for. 14:16Lad derfor ikke det der er godt for jer, blive til spot. 14:17For Guds rige består ikke i at spise eller at drikke, men i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. 14:18For den som tjener Kristus i dette, er kærkommen hos Gud og anerkendt af mennesker. 14:19Derfor, lad os stræbe efter det der fører til fred og til hinandens opbyggelse. 14:20Nedbryd ikke Guds gerning på grund af mad. Alt er rent, men det er ondt for det menneske som tager anstød, når han spiser det. 14:21Det er godt at undlade at spise kød eller drikke vin eller noget din bror tager anstød af. 14:22Den tro som du har, hold den for sig selv over for Gud. Lykkelig den som ikke dømmer sig selv for det, han bifalder, 14:23men den som tvivler når han spiser, er fordømt, fordi han ikke spiser på grund af tro, og alt det som ikke er på grund af tro, er synd.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023