Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 8

Livet i Ånden

8:1Så er der nu ingen fordømmelse for dem i Kristus Jesus. 8:2For livets Ånds magt har i Kristus Jesus befriet dig fra syndens og dødens magt. 8:3For det som var umuligt for loven på grund af kødets svaghed, gjorde Gud, da han sendte sin egen søn så han lignede et syndigt menneske og som offer for synd, og fordømte synden i kødet 8:4for at lovens krav skulle opfyldes i os som ikke lever i overensstemmelse med kødet, men med Ånden. 8:5For de der er i overensstemmelse med kødet, stræber efter det der tilhører kødet, mens de der er i overensstemmelse med Ånden, efter det der tilhører Ånden. 8:6For kødets stræben er død, men Åndens stræben er liv og fred; 8:7for kødets stræben er fjendskab mod Gud, for det underordner sig ikke under Guds lov, ja, det kan heller ikke. 8:8Men de der er i kødet, kan ikke tjene Gud. 8:9Men I er ikke i kødet, men i Ånden, så sandt som Guds Ånd bor i jer. Men hvis nogen ikke har Kristi Ånd, tilhører han ham ikke. 8:10Men hvis Kristus er i jer, er kroppen ganske vist død på grund af synden, men Ånden er liv på grund af retfærdigheden. 8:11Men hvis hans Ånd som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, så skal han der oprejste Jesu fra de døde, også gøre jeres dødelige kroppe levende ved hans Ånd der bor i jer.
8:12Altså, brødre, er vi ikke forpligtet på kødet så vi skal leve i overensstemmelse med kødet, 8:13for hvis I lever i overensstemmelse med kødet, vil I dø; men hvis I ved Ånden dræber kroppens gerninger, vil I leve. 8:14For alle dem der føres af Guds Ånd, er Guds børn. 8:15For I modtog ikke slaveriets ånd, som igen fører til frygt, men I modtog barneforholdets Ånd ved hvem vi råber: Abba, Far. 8:16Ånden selv vidner sammen med vores ånd at vi er Guds børn. 8:17Men hvis vi er Guds børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider sammen med ham for at vi også skal herliggøres sammen med ham.
8:18For jeg mener at de nuværende lidelser ikke svarer til den herlighed der skal åbenbares på os. 8:19For skabningen venter åbenbaringen af Guds børn med længsel. 8:20For skabningen blev underlagt forgængeligheden, ikke frivilligt, men på grund af ham der underlagde den, i håb om 8:21at også skabningen selv skal blive befriet fra slaveriet under ødelæggelsen og til herlighedens frihed som tilhører Guds børn. 8:22For vi ved at hele skabningen sammen sukker og sammen har veer indtil nu, 8:23og ikke alene det, men også vi selv, der har førstegrøden, nemlig Ånden, også vi sukker i os selv mens vi venter på vores status som børn, nemlig kroppens løskøbelse. 8:24For vi blev frelst til det håb; men et håb som ses, er ikke et håb; for hvem håber på det han ser? 8:25Men hvis vi håber på det vi ikke ser, venter vi i udholdenhed. 8:26På samme måde kommer også Ånden til hjælp for vores svaghed; for vi ved ikke hvad vi skal bede om. 8:27Og han som undersøger hjerterne, ved hvad Åndens stræben er, for Ånden går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. 8:28Men vi ved at alt virker sammen til det gode for dem der elsker Gud, dem der efter hans beslutning er kaldede. 8:29For dem han forud har kendt, har han også forudbestemt til at blive ligedannede med hans Søns billede, så han er den førstefødte blandt mange brødre; 8:30Men dem han har forudbestemt, har han også kaldet; og dem han har kaldet, har han også erklæret retfærdige, og dem han har erklæret retfærdige, har han også herliggjort. 8:31Hvad skal vi da sige til dette? Når Gud er for os hvem kan da være imod os? 8:32Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvordan skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? 8:33Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den som erklærer retfærdig; 8:34Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja mere end det, som er blevet oprejst, som sidder ved Guds højre hånd, og som også går i forbøn for os. 8:35Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd? 8:36Som der står skrevet:
For din skyld dræbes vi hele dagen,
vi blev regnet som slagtefår.
8:37Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham som elskede os. 8:38For jeg er overbevist om at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter 8:38eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023